Начало

Етапи по прием на студенти в ТУ–Варна

за учебната 2018/2019 г.

Електронни тестове в ТУ - Варна

11. 2017 ÷ 09. 2018

Първи етап на прием на студенти (за дипломиралите се преди 2018 г.)

1. Прием на кандидатстудентски документи в ТУ-Варна

03.01.18÷22.05.2018

2. Обявяване на класирането

23.05.2018

3. Записване

28.05.2018÷01.06.2018

Втори етап на прием на студенти

1. Прием на кандидатстудентски документи в ТУ-Варна

28.05.2018÷05.07.2018

2. Прием на документи за специалност „Индустриален дизайн“:

28.05.2018÷22.06.2018

Провеждане на конкурсните изпити:


  • Рисуване

25.06.2018

  • Цветна композиция

26.06.2018

3. Обявяване на класирането

09.07.2018

4. Записване

10.07.2018÷18.07.2018

Етап на попълване на свободните места

Подаване на заявление по образец и документи за попълване на свободните места

от 10.07.2018

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ

Специалност

Конкурсен изпит

Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование

ОЦЕНКА 1

ОЦЕНКА 2

Инженерна екология

Един от тестовете по: БЕЛ, Математика, Физика и астрономия, ОТП и /или ДЗИ по: БЕЛ, Математика, Физика и астрономия и/или ДИППК*

Химия и опазване на околната среда

Среден успех от дипломата

Социален

мениджмънт

Тест по БЕЛ и/или ДЗИ по: БЕЛ, История и цивилизация

БЕЛ или История и цивилизация

Среден успех от дипломата

Агрономство

Един от тестовете по: Биология и здравно образование, Математика, БЕЛ, Физика и астрономия, ОТП и/или ДЗИ по: БЕЛ, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Математика и/или ДИППК*

Биология и здравно образование

Среден успех от дипломата

Всички

останали

специалности

Един от тестовете по: Математика, Физика и астрономия, ОТП,  БЕЛ и/или ДЗИ по: Математика, Физика и астрономия, БЕЛ и/или ДИППК*

Математика

Среден успех от дипломата

Индустриален

дизайн

Рисуване

Цветна композиция

Среден успех от дипломата

*ДИППК – Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Документите за кандидатстване са включени в кандидат-студентски справочник, а информацията е публикувана на сайта на ТУ-Варна: www.tu-varna.bg

Резултатите от изпитите, положени в други висши училища, се зачитат при попълване на свободните места в ТУ-Варна.