Начало

 

Етапи по приемане на студенти в ТУ–Варна
за учебната 201
8/2019 г.

Електронни тестове в ТУ - Варна

11. 2017 – 09. 2018

Първи етап на приемане на студенти (за дипломиралите се преди 2018г.)

1. Приемане на кандидатстудентски документи в ТУ-Варна

03.01.18 – 22.05.18

2. Обявяване на класирането

23.05.18

3. Записване

28.05.18 – 01.06.18

Втори етап на приемане на студенти

1. Приемане на кандидатстудентски документи в ТУ – Варна

28.05.18 – 05.07.18

  1. Приемане да документи за специалност „Индустриален дизайн“:

28.05.18 -  22.06.18

Провеждане на конкурсните изпити:


  • Рисуване

25.06.18

  • Цветна композиция

26.06.18

3. Обявяване на класирането

09.07.18

4. Записване

10.07.18 – 18.07.18

Етап на попълване на свободните места

- подаване на заявление по образец и документи за попълване на свободните места

от 10.07.18


 

Важно !!!