Съобщение

КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ТУ – ВАРНА
Приемане на документи за кандидатстване:

• От 01 юли до 31 юли 2015 год.
• От  17 август до  02 септември 2015 год.
 Тест по ОТП и БЕЛ:
31 юли 2015 год., 20 август 2015 год.,
28 август 2015 год., 03 септември 2015 год.
08 септември 2015 год.,
15 септември 2015 год.,
29 септември 2015 год.
 Класиране:
04 септември 2015 год.
 Записване:
07 - 08 септември 2015 год.
 Попълване на незаети места:
11 - 26 септември 2015 год.
 Телефони за справка:
052383431, 0895550855, 0895550854
Прочети още...