Home
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ЗАПИСВАНЕ
НА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВИ ЕТАП КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

Срок за записване след второ класиране на първи етап на класиране
27.05.2015 г. и 28.05.2015 г.


1. Подготвяне на документи за записване според чл.17(4) от „Правилник за приемане на студенти в Технически университет-Варна за уч. 2015/2016 г.”:
    • За всички специалности в Университета се подготвя медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
За специалностите „Индустриален дизайн”, „Електротехника”, „Електроника” и „Телекомуникации и мобилни технологии” в медицинското удостоверение задължително се посочва и цветоусещане (не се допуска отклонение).
Всички студенти, приети в специалност „Корабоводене”,
трябва да представят оригинал и копие от  медицинското удостоверение издадено им от едно от следните здравни заведения:
    - Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” - София;
    - Многопрофилна транспортна болница - Пловдив;
    - Многопрофилна транспортна болница - Горна Оряховица;
    - Многопрофилна транспортна болница - Варна;
    - Многопрофилна транспортна болница - Бургас;
    - Многопрофилна транспортна болница - Стара Загора.
За специалността „Корабоводене” не се допуска отклонение в зрителната острота и в цвето-усещането.
    • Оригинал и копие на документ за самоличност. Документът за самоличност се връща веднага, след като длъжностното лице, записващо студента, направи необходимата справка;
    • Шест снимки формат 3,5/4,5 см;
    • Диплома за средно образование – оригинал.

2. Закупуване на комплект документи за записване на студенти в Технически университет-Варна
 /от Копирен център в Машинен факултет/.

3. Заплащане на семестриалната такса:
    
За удобство на кандидат-студентите на територията на Технически университет-Варна, в сградата на Електротехнически факултет е разкрит офис на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД, която обслужва  плащанията по банков път с преференциални банкови такси. След заплащане на таксата, получавате документ, който Ви е необходим при записването.

Семестриалните такси според ПМС № 104 от 28 април 2015 г. за утвърждаване на таксите за     кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2015/2016 г. и съгласно     заповед № 1033-ПФ / 19.05.2015 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:
    o    За всички професионални направления в област „Технически науки” без „Общо инженерство“:
        - редовно обучение – 275 лв.;
        - задочно обучение – 225 лв.;
    o    За професионално направление „Общо инженерство“:
        -редовно обучение – 325 лв.;
        -задочно обучение – 225 лв.
    o    За професионално направление „Растениевъдство”:
        - редовно обучение – 325 лв.;
        - задочно обучение –  225 лв.;
    o    За професионално направление „Социални дейности”:
        - редовно обучение – 250 лв.;
        - задочно обучение – 225 лв..
    o За специалности по регулирани професии:
        • Специалност „Корабни машини и механизми“:
        - редовно обучение – 275 лв.;
        - задочно обучение – 225 лв..
        • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“:
        - редовно обучение – 275 лв.;
        - задочно обучение – 225 лв..
        • Специалност „Корабоводене“:
        - редовно обучение – 400 лв.;
        - задочно обучение – 300 лв..

4. Попълване на комплекта документи /по образци, изнесени на таблото на Фронт-офис     „Обслужване на студенти“/.

5. Записване във Фронт-офис „Обслужване на студенти“, фоайе на НУК.


    Работното време на Фронт-офис „Обслужване на студенти“ е от 8.30 до 16.30ч.

 

Съобщение