Начало

Уважаеми кандидат – студенти,

Бих искал да Ви поздравя, че сте избрали именно Технически университет-Варна за място, в което да продължите своето образование. Изборът на професия и институция, където  можете да получите съответната теоретична и специализирана подготовка е изключително важна стъпка в живота на всеки от Вас. Един такъв избор на Университет  може да бъде повлиян от фактори от най-разнообразно естество - интереси и предпочитания, желание за личностно развитие, интерес към съответната научна и професионална област и пр., но при всички случаи, сред тях най-важно място заемат възможностите, които предоставя Университетът за обучение в желана и перспективна специалност и получаването на съответната образователно-квалификационна степен. В това отношение Технически университет-Варна е един от най-престижните университети във България, с повече от полувековна традиция в подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на техническите науки и други области на научното познание, намерили своята успешна професионална реализация в различни отрасли и сектори на националната икономика, както и в множество близки и далечни страни.

Технически университет-Варна е акредитиран институционално от Националната агенция за оценяване и акредитация на България с възможно най-високата оценка. Университетът през 2015 г. получи поредната сертификация от престижна международна организация за съответствие на обучението във всички образователно-квалификационни и образователно-научни степени, следдипломна квалификация, научноизследователска и научноприложна дейност   със  стандарта за качество на висшето образование ISO 9001:2008. Технически университет-Варна е единствения университет в страната, който е получил акредитация от Асоциацията на европейските университети утвърждаваща пълното съответствие на обучението  на европейските стандарти за висше образование и практическа подготовка. В последното издание за 2015 год. на Рейтинговата система на висшите училища в България Технически Университет-Варна заема челна позиция в пет от водещите професионални направления в областта на техническите и други науки.  Студенти от Технически университет-Варна традиционно печелят награди от международни и национални олимпиади и конкурси в различни научни и научно приложни области и направления.

В момента общо около 6000 студента се обучават в над 70 програми за образователно-квалификационните степени Бакалавър и Магистър от осем професионални направления, в 30 докторски програми за образователно-научната степен Доктор, в многобройни форми на следдипломна квалификация, продължаващо и професионално обучение.    Около 200 чуждестранни студенти от страни от Европа, Азия и Африка се обучават в различни бакалавърски, магистърски и докторски програми. Университетът разполага със най-съвременна учебна, информационна и научно-изследователска база – общи и специализирани лаборатории, тренажори и други съоръжения, оборудвани от водещи световни производители с лидерски позиции в областта на информационните технологии, електрониката, комуникациите, морския транспорт и др. Студентите по време на своето обучение могат да придобият сертификати за професионални умения от такива международни компании като Microsoft, Cisco, Siemens и други.

Студентите от Технически университет-Варна имат възможност да се обучават за един семестър, или да разработват своите дипломни работи във водещи европейски университети от Германия, Франция, Белгия, Дания, Испания, Италия, Гърция, Финландия и Португалия и в други държави извън ЕС като Турция, Казахстан, по договори за академична мобилност по програма Erasmus+ и други международни програми.

Вярвам, че Вашето обучение в Технически университет-Варна и пребиваването Ви в нашия град, ще бъде успешно и ще Ви донесе личностно и професионално удовлетворение.

Проф. дн инж. Росен Василев,

Ректор на Технически университет-Варна

Уважаеми кандидат – студенти,


Предстои Ви да навлезете в нов етап от живота си и да направите важна и съдбоносна крачка за развитието си като личности и професионалисти. Изборът на учебно заведение и завършването на висше образование е едно от най-важите предизвикателства, които ви очакват.

Технически университет – Варна се е утрвърдил през годините с широкото разнообразие от специалности, модерно и качествено образование. Университетът е изградил висок авторитет сред бизнеса и държавните институции. Академичното ръководство, преподавателският състав и студентските представители в лицето на Студентски съвет работят заедно за поддържане и повишаване на нивото на образование в нашия Университет. Това се състои в непрекъснато актуализиране на учебните програми, откриване на нови иновативни специалности, намиращи добро развитие в света на бизнеса. Университетът  дава безброй възможности за кариерно развитие по време обучението Ви тук и след това. Теоретичните компетенции, които ще получите тук в избраното от вас направление са една малка част уменията, които ще придобиете като бъдещи специалисти. Редовните практики осигурявани по учебен план ще доизградят и завършат визията на млад инженер, мениджър и специалист, която тепърва градите. Доказтелство за това са успешно реализиралите се и доказали се като специалисти възпитаници на Технически университет – Варна.

През цялото ви обучение Студентски съвет към ТУ – Варна активно ще Ви съдейства и ще застава зад вашите интереси и права като студенти. Специално посрещане организираме за всички първокурсници, за да навлязат в структурата на университета и бързо да се адаптират към студентската общност. Към нас можете да се обръщата не само за информация, но също така и за съдействие, подкрепа и всичко което Ви вълнува или притеснява. Студентски съвет ще се погрижи за вашият приятен престой в университета,  като ви предоставя възможността да вземете участие в събитията, които организираме: Студентски Уоркшоп в зависимост от направлението Ви, Научни конференции с цел кариерно развитие, Информационни дни, Факултетни вечери, Благотворителни кампании, Коледен базар, Студентска научна сесия на национално ниво, Турнири по всички спортни дисциплини, Изложби, Welcome party за посрещане на първокурсниците, „Halloween party“, „Коледно парти“,  Strong man, „Мис и мистър ТУ- Варна“, „ТУ - търси талант“ и още много други.

Като студент 3-ти курс, почти на финала на бакалавърската си степен, правейки анализ на изминалите години в Технически университет – Варна, виждам възможностите и качеството на образованието тук, благодарение на които вече се реализирам успешно  в направлението, което избрах. Подкрепата и напътствията, които получих от ръководството, преподавателите и колегите ми помогнаха да се доизградя лично и професионално  и ми дадоха един много добър старт. Най-искрено ви препоръчвам да изберете Технически университет – Варна за вашето бъдещо обучение и развитие като успешни млади хора.

Пожелавам Ви успешно представяне на предстоящите кандидатстудентски ипити и нека изборът, който направите за висше училище и специалност, бъде най-подходящият за Вас.

КЪСМЕТ!

Доника Илиева
Председател на Студентски съвет