Начало

  Продължава приемът на студенти в ТУ - Варна!
Машинно-технологичен факултет – фоайе

Етапи по приемане на студенти в ТУ–Варна за ОКС "Бакалавър"
за учебната 2017/2018 г.

 Кандидатстудентски електронни тестове в ТУ - Варна

11.2016 – 09.2017

Първи етап на приемане на студенти

 1. Приемане на кандидатстудентски документи и записване

20.03.17 – 19.05.17

 2. Обявяване на записаните

23.05.17

Втори етап на приемане на студенти

 Провеждане на конкурсните изпити:


 1. За специалност „Индустриален дизайн“
Приемане на кандидатстудентски документи за явяване на изпити

29.05.17 – 23.06.17

 а) Рисуване

26.06.17

 б) Цветна композиция

28.06.17

 2. Приемане на кандидатстудентски документи в ТУ – Варна

29.05.17 – 06.07.17

 3. Обявяване на класирането

10.07.17

 4. Записване

11.07.16 – 18.07.17

Етап на попълване на свободните места

 - подаване на заявление по образец и документи за попълване на свободните места

от 11.07.17


Етапи по приемане на студенти в Колеж в структурата
на ТУ–Варна и в
Добруджански технологичен колеж за учебната 2017/2018 г.

 Кандидатстудентски електронни тестове в ТУ - Варна

11.2016 – 09.2017

Първи етап на приемане на студенти

 1. Приемане на кандидатстудентски документи и записване

20.03.17 – 19.05.17

 2. Обявяване на записаните

23.05.17

Втори етап на приемане на студенти

 1. Приемане на кандидатстудентски документи в ТУ – Варна

29.05.17 – 06.07.17

 3. Обявяване на класирането

10.07.17

 4. Записване

11.07.16 – 18.07.17

Етап на попълване на свободните места

 - подаване на заявление по образец и документи за попълване на свободните места

от 11.07.17

 

Важно !!!