Информационни системи и технологии (ИСТ)

Обучаваща катедра: Софтуерни и интернет технологии

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 4.6 "Информатика и компютърни науки" и по специалностите "Електроника" и "Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи" от професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"
  • 5 семестъра / 2,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление", 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Виолета Божикова, кабинет 206ТВ и 310 ТВ, тел. 052 383 608, тел. 052 383 616

Технически изпълнител: Теменуга Радивчева, кабинет 206ТВ, тел. 052 383 608

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания за обучение с продължителност 1,5 години:

За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионалните направленията 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 4.6 "Информатика и компютърни науки" и специалностите "АИУКС" и "Електроника" от направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”.

Изисквания за обучение с продължителност 2,5 години:

Програмата е за притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8."Икономика", 3.7. "Администрация и управление", 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника".

Области на професионална реализация:

Завършилите магистърската програма „Информационни системи и технологии” могат да се реализират като разработчици на съвременни информационни системи с общо и специализирано предназначение, като специалисти по информационни технологии в различни сфери на човешката дейност, в това число мобилни, мултимедийни, географски и др. информационни системи, използващи бизнес интелигентност и cloud технологии.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Усповия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…