Компютъризирани технологии в бизнеса (КТБ)

Обучаваща катедра: Софтуерни и интернет технологии

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности "Компютърни системи и технологии", "Софтуерни и Интернет технологии", "Индустриален мениджмънт" или по специалности от професионално направление "Информатика и компютърни науки"
  • 5 семестъра / 2,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8."Икономика", 3.7. "Администрация и управление", 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Виолета Божикова, кабинет 206ТВ и 310 ТВ, тел. 052 383 608, тел. 052 383 616

Технически изпълнител: Теменуга Радивчева, кабинет 206ТВ, тел. 052 383 608

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация:Магистър - инженер


Изисквания за обучение с продължителност 1,5 години:

Програмата за притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности "Компютърни системи и технологии", "Софтуерни и Интернет технологии", "Индустриален мениджмънт" или по специалности от професионални направления "Информатика и компютърни науки" и "Комуникационна и компютърна техника".

Изисквания за обучение с продължителност 2,5 години:

Програмата е за притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8."Икономика", 3.7. "Администрация и управление", 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника".

Области на професионална реализация:

Завършилите магистърската програма “Компютърни технологии в бизнеса” могат да се реализират във фирми и в банкови и финансови институции с изявено приложение на софтуерни системи и технологии, като Web-дизайнери или разработчици, като консултанти по приложение на софтуерни технологии в бизнеса и финансите и др.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Усповия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…