Производство на електрическа енергия от ВЕИ (ПЕЕВЕИ)

Обучаваща катедра: Електроенергетика

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС 'бакалавър' по специалности от професионални направления "Енергетика", "Електротехника, електроника и автоматика" и "Комуникационна и компютърна техника"
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС 'бакалавър' по специалности от ОВО "Технически науки"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС 'бакалавър' по специалности от професионални направления "Енергетика", "Електротехника, електроника и автоматика" и "Комуникационна и компютърна техника"
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС 'бакалавър' по специалности от ОВО "Технически науки"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Юлиан Рангелов, кабинет 806 Е, тел.: 052 383 218

Отговорник магистърска програма: гл.ас.д-р. инж. Росица Димитрова, кабинет 824 Е, тел. 052 383 203

Технически изпълнител: инж. Янита Колева, кабинет 816 Е, тел. 052 383 404

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Програмата е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” от професионални направления 5.4 Енергетика, 5.2 Електротехника, електроника и автоматика и 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Области на професионална реализация:

Магистрите по специалност „Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” са подготвени в съответствие с изискванията на всички звена и нива на електроенергийната система. Могат да се реализират като: сътрудници в научни звена и преподаватели в учебни заведения; ръководители в организации с предмет на дейност в областта на електроенергетиката; експерти по електроенергийна ефективност. Получената допълнителна специализирана подготовка им дава възможност да се реализират при проектирането, присъединяването и експлоатацията на електропроизводствени обекти от възобновяеми енергийни източници и да решават режимни, технически, правни и стопански въпроси в електроенергийни системи, включващи обекти на държавния и частния сектор с децентрализирано електропроизводство от възобновяеми източници.

За завършилите инженерно образование по други специалности от област на висшето образование „Технически науки“ се предлага платено редовно и задочно обучение в четири семестъра.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Усповия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…