Технологично предприемачество и иновации (ТПИ)

Обучаваща катедра: Индустриален мениджмънт

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение - Задочна:

 • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Индустриален мениджмънт" или специалност "Технологично предприемачество и иновации"
 • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по други специалности без специалност "Технологично предприемачество и иновации" и специалност "Индустриален мениджмънт"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р Сийка Демирова, кабинет 501 НУК, тел. 052 383 612

Технически изпълнител: инж. Галя Николова, кабинет 502 НУК, тел. 052 383 577

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър по технологично предприемачество и иновации“


Изисквания за обучение с продължителност 1,5 години:

Програмата е предназначена за лица, завършили ОКС „Бакалавър” по сп. „Индустриален мениджмънт” и сп. „Технологично предприемачество и иновации“.

Специалност „Технологично предприемачество и иновации” е нова магистърска специалност, ориентирана към подготовка на специалисти, способни да създават, развиват и управляват нови рискови технологични предприемачески предприятия (венчъри), както и да използват благоприятните възможности за иновации в съществуващите индустриални предприятия - създаване и предлагане на нови технологични продукти и услуги.

Изисквания за обучение с продължителност 2 години:

Програмата е предназначена за лица, завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС „Магистър” от ОВО "Технически науки".

Специалност „Технологично предприемачество и иновации” е нова магистърска образователна специалност, насочена към подготовката на специалисти с ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” от различни области на техническото образование. Специалността съчетава специализираната подготовка в областта на технологичното предприемачество и иновации със специализирани знания за управление на иновативните предприятия в различните функционалните сфери.

Област на професионална реализация за обучение с продължителност 1,5 години:

Студентите, които завършат тази специалност получават ОКС „Магистър” и професионална квалификация – „Магистър по технологично предприемачество и иновации”.

Завършилите тази магистърска специалност могат да се реализират като:

 • външни предприемачи, създаващи собствен бизнес с технологична насоченост или като участници в предприемачески екипи; вътрешни предприемачи във фирми в сферата на индустрията и услугите;
 • експерти – бизнес развитие; иновационно развитие; технологично развитие и др. във фирми в сферата на индустрията и услугите;
 • експерти в национални, регионални и местни институции – в областта на предприемачеството и иновациите;
 • консултанти или участници в консултантски екипи, свързани със стимулирането на малкия и среден бизнес на фирмено, регионално и национално ниво;
 • експерти по технологично и иновационно развитие в научно – изследователски организации;
 • експерти в областта на иновациите, технологиите и предприемачеството в структури и проекти на ЕС и др.

Област на професионална реализация за обучение с продължителност 2 години:

Студентите, които завършат тази специалност получават ОКС „Магистър” и професионална квалификация – „Магистър по технологично предприемачество и иновации”.

Те могат да се реализират като:

 • предприемачи създаващи, организиращи и управляващи предприятия;
 • експерти със задълбочени аналитични знания и умения в областта на управлението, предприемаческите мрежи и информационния трансфер;
 • експерти в областта на иновациите и технологиите;
 • експерти в управлението на интелектуалната собственост и др.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Усповия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…