Microsoft информационни технологии

Обучаваща катедра: Компютърни науки и технологии

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности "Компютърни системи и технологии", "Софтуерни и интернет технологии", "Математика и информатика" или по специалности от професионално направление "Информатика и компютърни науки"
  • 5 семестъра / 2,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8."Икономика", 3.7. "Администрация и управление", 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Христо Вълчанов, кабинет 309ТВ, тел. 052 383 278

Технически изпълнител: Красимира Вангелова, кабинет 309ТВ, тел. 052 383 621

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания за обучение с продължителност 1,5 години:

Програмата е за притежаващи ОКС “Бакалавър” по специалностите “Компютърни системи и технологии”, „Софтуерни и Интернет технологии”, “Математика и информатика”, професионално направление „Информатика и компютърни науки.

Изисквания за обучение с продължителност 2,5 години:

Програмата е за притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8."Икономика", 3.7. "Администрация и управление", 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника".

Области на професионална реализация:

Завършилите магистърската програма "Microsoft информационни технологии" могат да работят като администратори на Microsoft операционни системи и мрежи, .NET програмисти, Web дизайнери и разработчици, както и в други сфери на софтуерното инженерство.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Усповия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…