HomeМашинен факултет
18-ти блок общежитие
Библиотека
ЕТАПИ ПО ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ТУ-ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.

Приемане на документи за предварителни изпити:
Електротехнически факултет
13-ти блок общежитие
Спортно игрище
-в ТУ -Варна
От 10.02.2014 г. до един работен
ден преди изпита, съгласно т. 2.

-в бюрата извън ТУ-Варна

 От 10.02.2014 г. до четири работни дни преди изпита, съгласно т. 2.
-онлайн подаване на документи От 05.02.2014 г. до четири работни дни преди изпита, съгласно т. 2.
 Провеждане на предварителни конкурсни изпити:
-Тест по БЕЛ
-Тест по математика
-Тест по ОТП
-Тест по биология
-Тест по английски език
а
15.02., 15.03., 12.04.2014 г.
22.02., 22.03., 26.04.2014 г.
08.03., 05.04.2014 г.
08.03., 05.04.2014 г.
08.03., 05.04.2014 г.

Първи етап на класиране:
  а.Приемане на кандидатстудентски документи:
- в ТУ-Варна
- онлайн подаване на документи
б. Класиране
в. Записване
 

07.05 до 16.05.2014 г.

07.05 до 13.05.2014 г.
20.05.2014 г.
21.05 до 23.05.2014 г.
Втори етап на класиране:
А. Провеждане на конкурсните изпити:
а) Рисуване, Тест по английски език
б) Тест по БЕЛ
в) Цветна композиция, Тест по биология
г) Тест по Математика
д) Тест по ОТП, Тест по физика


30.06.2014 г.
01.07.2014 г.
02.07.2014 г.
03.07.2014 г.
04.07.2014 г.
Б. Приемане на кандидатстудентски документи:
- в ТУ – Варна
- в бюрата извън ТУ – Варна
- онлайн подаване на документи:23.06. до 09.07.2014 г.
23.06. до 04.07.2014 г.
23.06. до 04.07.2014 г.
В. Класиране и записване за студенти:
- Обявяване на резултатите от първо класиране
- Записване или подаване на заявление и предоставяне на диплома-оригинал за средно образование за следващо класиране в по-желана специалност
- Обявяване на резултатите от второ класиране
- Записване или подаване на заявление по образец и документи за попълване на свободните места
- Обявяване на класирането за попълване на свободните места
- Записване


11.07.2014 г.

14.07. до 17.07.2014 г.18.07.2014 г.

21.07 до 24.07.2014 г.


25.07.2014 г.

28.07 до 31.07.2014 г.