Начало


Етапи по приемане на студенти в ТУ–Варна
за учебната 201
7/2018 г.

    Електронни тестове в ТУ - Варна

11. 2016 – 09. 2017

Първи етап на приемане на студенти (за дипломиралите се преди 2017г.)

     1. Приемане на кандидатстудентски документи:


          - в ТУ-Варна

18.04.17 – 19.05.17

          - он-лайн подаване на документи

18.04.17 – 11.05.17

     2. Обявяване на класирането

23.05.17

     3. Записване

26.05.17 – 02.06.17

Втори етап на приемане на студенти

Провеждане на конкурсните изпити:


     1. За специалност „Индустриален дизайн“


          а) Рисуване

26.06.17

          б) Цветна композиция

28.06.17

     2. Приемане на кандидатстудентски документи:


          - в ТУ – Варна

29.05.17 – 06.07.17

          - в бюрата извън ТУ – Варна

29.05.17 – 29.06.17

          - онлайн подаване на документи

29.05.17 – 29.06.17

     3. Обявяване на класирането

10.07.17

     4. Записване

11.07.16 – 18.07.17

Етап на попълване на свободните места

     - подаване на заявление по образец и документи за попълване на свободните места

от 11.07.17

Етапи по приемане на студенти в Колеж в структурата на ТУ–Варна
за учебната 201
7/2018 г.

Първи етап на приемане на студенти (за дипломиралите се преди 2017г.)

     1. Приемане на кандидатстудентски документи в Колеж в структурата на ТУ–Варна

18.04.17 – 19.05.17

     2. Обявяване на класирането

23.05.17

     3. Записване

26.05.17 – 02.06.17

Втори етап на приемане на студенти


     1. Приемане на кандидатстудентски документи Колеж в структурата на ТУ–Варна

29.05.17 – 29.06.17

     2. Обявяване на класирането

10.07.17

     3. Записване

11.07.16 – 18.07.17

Етап на попълване на свободните места

     - подаване на заявление по образец и документи за попълване на свободните места

от 11.07.17

Етапи по приемане на студенти в Добруджански технологичен колеж

за учебната 2017/2018 г.

Първи етап на приемане на студенти (за дипломиралите се преди 2017 г.)

  1. Приемане на кандидатстудентски документи в ДТК - Добрич

18.04.17-19.05.17

     -     On line подаване на документи за изпити

18.04.17-11.05.17

  1. Обявяване на класирането

23.05.2017 г.

  1. Записване

26.05.17-02.06.17

Втори етап на приемане на студенти

  1. Приемане на кандидатстудентски документи в ДТК - Добрич

29.05.17-06.07.17

  1. Обявяване на класирането

29.05.17-29.06.17

  1. Записване

11.07.17-18.07.17

Трети етап на приемане на студенти

  1. Приемане на кандидатстудентски документи в ДТК:

21.08.17-28.08.17

  1. Обявяване на класирането

29.08.2017

  1. Записване за задочно обучение

29.08.17-01.09.17

  1. Записване за редовно обучение

29.08.17-15.09.17

Етап на попълване на свободните места


     -     подаване на заявления по образец и документи за попълване на свободните места

от 29.08.17