Начало За ТУ-Варна

Обща информация

Началото на висшето техническо образование в гр. Варна е поставено през 1945г. със създаването на Държавния университет “Св. Кирил Славянобългарски”. Технически университет – Варна е приемник на този първи университет и продължава традициите, установени от Висшия машинно-електротехнически институт –Варна.

Първите студенти, постъпили през учебната 1963/64г., са се обучавали в седем специалности В момента Университета предлага на своите студенти 30 специалности за обучение в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и „бакалавър”, около 60 магистърски програми и 33 докторантски програми.

През 2014 г. ТУ-Варна получи една от най-високите оценки за институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за срок от шест години.

През учебната 2017/2018г. в Технически университет – Варна се обучават над 4000 редовни, 2200 задочни, 190 чуждестранни студенти, както и 270 български и чуждестранни докторанти. Обучението се осигурява от висококвалифицирани професори, доценти, доктори на науките и доктори.

За 55 години са се дипломирали 53 343 инженери, агрономи и специалисти в социалната сфера.

Ние Ви предлагаме:

 • Съвременна учебна база с 50 лекционни и 86 модерно оборудвани семинарни зали, 230  лаборатории, тренажорни комплекси
 • Най-голямата техническа библиотека в Североизточна България
 • Общежитие с над 1500 места и студентски стол
 • Обучение в чужбина по Еразъм+
 • Стипендии за успех, стипендии от фирми
 • Индивидуално спонсорство за семестриални такси от фирми
 • Целеви социални помощи за студенти
 • Кариерно консултиране
 • Платени студентски стажове по специалността
 • Договори с работодатели от различни браншове
 • Европейски дипломни приложения
 • Cisco Academy
 • Допълнителни курсове по различни професии в Квалификационния център
 • Сертификати и награди за постижения в различни области
 • 12 безплатни клуба по интереси към Студентски съвет
 • Модерен спортен комплекс в кампуса на университета
 • Представителни отбори по футбол, волейбол, тенис и др.