Начало За ТУ-Варна

Обща информация

Началото на висшето техническо образование в гр. Варна е поставено през 1945г. със създаването на Държавния университет “Св. Кирил Славянобългарски”. Технически университет – Варна е приемник на този първи университет и продължава традициите, установени от Висшия машинно-електротехнически институт –Варна.

Първите студенти, постъпили през учебната 1963/64г., са се обучавали в седем специалности В момента Университета предлага на своите студенти 30 специалности за обучение в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и „бакалавър”, около 60 магистърски програми и 33 докторантски програми.

През учебната 2017/2018г. в Технически университет – Варна ще се обучават над 4000 редовни, 2200 задочни, над 200 чуждестранни студенти, както и над 370 български и чуждестранни докторанти. Обучението се осигурява от висококвалифицирани професори, доценти, доктори на науките и доктори.

Технически университет – Варна е държавно висше училище. Разположен е на площ от 200 дка. Притежава 12 учебни сгради, 86 модерно оборудвани семинарни и 50 лекционни зали, над 230 лаборатории и голям спортен комплекс.

Към студентския съвет на университета функционират няколко Студентски клубове с цели:

- Shell Eco-Marathon - да насърчи студентите да проектират, конструират и да се състезават с енергийно ефективни автомобили

- Роботика и Мехатроника - да подпомага научното и професионално развитие на студенти и докторанти в областта на роботиката и мехатрониката и популяризиране сред младите специалисти на съвременните достижения в тези области

- Студентски морски клуб - да подпомага научното и професионално развитие на студенти и докторанти и популяризиране на съвременните постижения в областта на корабостроенето, корабоплаването и морските науки и технологии

- клуб Екологично – да осигурява разнообразна и полезна информация за екологията и всичките й компоненти, техниките и технологиите за опазване на околната среда и др.

- ТУ IT++ - обединява всички, чиято слабост са компютрите и програмирането. Всеки желаещ студент или ученик, независимо от нивото на знанията му в сферата, може да членува в него. Чрез организирани обучения и лекции, с лектори студенти или представители на бизнеса, се изучават теми като HTML,CSS, JavaScript, PHP, My SQL, Android и др.

- Студентски клуб „Кино и фото технологии” – дейността се фокусира в областта на кино и фотоизкуството, технологиите и свързаните с нея научни и творчески области

По отношение на възможностите за провеждане на пълноценно обучение по физическо възпитание и спорт университетът разполага с възможно най-добри условия. На разположение на студенти и преподаватели е многофункционална спортна зала с настилка „Tarкet”, притежаваща Евросертификат за 9 вида спорт, а лъчисто газово отопление и осветление осигуряват нейното непрекъснато ползване. Технически университет – Варна разполага с футболен стадион с трибуни за 200 души и с открити игрища за баскетбол и футбол, плажен волейбол и два тенис корта.

На разположение на студентите са два стола – на територията на Университета и в студентските общежития.

За всички студенти редовно обучение, желаещи да ползват общежитие, е осигурен леглови фонд с над 1500 легла в близост до университета.

През 2014г. Технически университет - Варна успешно премина Институционалната акредитация за срок от нови шест години. Всички специалности са преминали през програмна акредитация.