Начало Правилник, приложения

Правилник за приемане на студенти в Технически университет - Варна 2020/2021

Списък на лекарите, оправомощени да дават заключение от медицински преглед и да удостоверяват здравословната годност на морските лица – за спец. Корабоводене, КММ и ЕОК

Приложение № 1 - Етапи по приемане на студенти в ТУ-Варна

Приложение № 2 - Конкурсни изпити и балообразуващи оценки от дипломата за средно образование за специалностите в Технически университет – Варна.

Приложение № 3 - Програма за тест по математика

Приложение № 4 - Програма за тест по физика

Приложение № 5 - Програма за тест по общотехническа подготовка

Приложение № 6 - Програма за тест по български език и литература

Приложение № 7 - Програма за тест по английски език

Приложение № 8 - Програма за тест по биология

Приложение № 9 - Указания за изпита по рисуване

Приложение № 10 - Указания за изпит по цветна композиция

Приложение № 11 - Шифри на специалностите