Начало Специалности ТУ-Варна АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (АИУКС)

Катедра: Автоматизация на производството

Форма на обучение: Редовна (4 години) и Задочна (5 години)

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“ с професионална квалификация „Инженер по автоматика“

През първите две академични години студентите получават фундаментална и общотехническа подготовка, а през третата и четвъртата година получават теоретични знания и придобиват практически умения по основни и профилиращи дисциплини които осигуряват знания по:

- програмиране на PLC (Програмируеми логически контролери);

- разработване на Web-базирани приложения за PLC;

- компютърно моделиране на системи за автоматично управление;

- проектиране, внедряване, настройка и експлоатация на управляващи компютърни системи;

- разработване на софтуер за управляващи микрокомпютърни системи;

- изграждане и администриране на индустриални компютърни мрежи;

Практическото обучение на студентите се извършва в модернизираните лаборатории на катедра "Автоматизация на производството", обзаведени със съвременна измервателна, информационна и управляваща техника на фирмите Siemens, Festo, Texas Instruments, Microchip, ABB, Moeller, Analog Devices, National Instruments  и др., както и във водещи предприятия и инженерингови фирми от региона.

Основната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти за дейности, свързани с проектиране, внедряване, настройка и експлоатация на компютърни системи за автоматично управление на технологични процеси и технически комплекси за автоматизация във всички области на индустрията, сградната автоматизация, както и за ръководна дейност.

Общата и специализирана подготовка на инженера от специалността му позволява да работи като:

- проектант на автоматизирани системи за управление на технологични процеси;

- системен инженер за разработване и експлоатация на информационни и управляващи компютърни системи;

- администратор на индустриални компютърни мрежи;

- инженер по сградна автоматизация;

- оператор в командна зала;

- инженер по КИП и А (контролно-измервателни прибори и автоматизация);

- мениджър на отдел, инженерингова или индустриална фирма;

- в сферата на образованието.

По време на обучението, студентите имат възможност за реализиране на мобилност в университети от Германия, Чехия, Швеция, Франция, Англия, Словения, Турция и др.

След завършване на обучението си студентите имат възможност да продължат образованието си в по-високите образователни степени – ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“.

За повече информация можете да посетите уебстраницата на катедра "Автоматизация на производството"  или да се обадите на тел.: 052/383347 или 052/383329.