Начало


КатедраТранспортна техника и технологии

Форма на обучение: Редовна (4 години)

По време на курса на обучение студентите получават задълбочени познания по множество инженерни науки необходими за усъвършенстване на специалистите в областта на двигателите с вътрешно горене и автомобилите.
Специалната подготовка включва дисциплини по: конструкции и проектиране на автомобили, съвременни електронни системи за управление и тунинг на автомобили, динамични качества на автомобилите, компютърни симулационни методи за тестване на автомобили и двигатели, алтернативни, електрозадвижвания и хибридни автомобили, горива, биогорива и експлоатационни материали.
Инженерът бакалавър по специалност „Автомобилна техника“ придобива познания и умения, които му позволяват да работи в областта на: проектирането, производството на автомобилна техника и елементи за нея, ремонт и поддръжка, както и контрол, технология и организация на транспорта.  
По време на обучението си студентите  от специалност „Автомобилна техника“ могат да специализират във водещи европейски университети по програма „Еразъм“.
След завършване на ОКС „Бакалавър“, желаещите могат да продължат своето образование в магистърски програми специализирани в областта на транспортната техника.