Начало Cisco Академия

Cisco Академия


Локалната Cisco Академия при ТУ - Варна провежда курсове по най-новите учебни програми на Cisco Networking Academy:

Cisco CCNA Routing and Switching - 4 модула (семестъра)

Cisco CCNA Security 2.0 - 1 модул

Курсовете подготвят за полагане на изпит за международно признати сертификати -  Cisco Certified Network Associate (200-125 CCNA)  и  Implementing Cisco Network Security (210-260 IINS).

Занятията се провеждат в оборудвани с техника на Cisco Systems учебни лаборатории. Материалната база включва маршрутизатори Cisco 1721, 2651, 2901, 3600, 7200, VLAN комутатори Cisco Catalyst 2950 и 2960, VPN концентратори ASA-5505, безжични устройства D-Link и Linksys, пасивно оборудване на "Reichle & De-Massari".

Занятията се състоят от лекционен курс (на български език) и самостоятелно изучаване на онлайн материалите към курса от академичния сайт на Cisco (на английски език). Получените знания се тестват онлайн при приключване на всяка тема и в края на всеки семестър (на английски език).

Студентите провеждат множество практически упражнения, свързани с изграждането на топологии на локални мрежи, конфигуриране на Cisco маршрутизатори, откриване и отстраняване на проблеми при мрежовите комуникации.

Локалната Cisco Академия при ТУ - Варна е с над 15 години опит и сертифицирани инструктори.

Линка на академията ни е: http://ciscoacademy.tu-varna.bg/