Начало Обучение_Еразъм+

Обучение_Еразъм+

Всички студенти от ТУ-Варна,  завършили успешно първи курс в периода  до 1 година след дипломирането им,  могат да бъдат обучавани, или да провеждат стаж  в над 50 европейски университети в  23 държави. Финансирането е по Програма „Еразъм+“ в размер от 450 до 700 евро месечно.  Изисква се добро владеене на английски език, или езика на страната домакин и среден успех от предишната учебна година не по-нисък от добър 4.

Студентите от  т. нар. „морски специалности“  при осъществяване на своите морски стажове в 5 мейнингови компании, наши партньори с офиси в гр. Варна, могат да бъдат финансирани по същата програма веднъж за по 3 месеца всяка учебна година, в размер от 650 до 700 евро месечно.  За повечето от тези компании работният език на корабите им е български.

за повече информация >>>