Начало Кариерно развитие

Кариерно развитие

„Център за развитие на кариерата“ в помощ на възпитаниците на ТУ-Варна !

Интересът към млади хора с инженерно образование е силен и ще става все по-голям - вече няколко поредни години те са на първо място в класацията на най-търсените професии. Качествено обучение в ТУ-Варна до заветното „инж.“ – възможност, която младите хора трябва да осмислят, когато избират накъде да продължат образованието си и как да развият кариерата си.

Чрез услугите на своя „Център за развитие на кариерата“, ТУ-Варна отговаря на засиления интерес от страна на работодателите към сътрудничество и намиране на млади инженерни специалисти. Центърът поддържа контакти с над 400 фирми, като годишно постъпват средно 200 предложения за провеждане на стажове, работни позиции, менторски програми, дни на отворени врати, различни обучения и възможности за професионална изява. Гладът за инженерни кадри доведе и до възобновяването на стипендиантски програми. Фирмите поемат семестриалните такси, месечна издръжка, летния стаж и осигуряват работното място на избрания млад специалист. (Алкомет АД; Нови енергийни системи; Сенсата Технолоджис; Теси ООД)

Създавайки „Център за развитие на кариерата“ или простичко „кариерен център“, ТУ-Варна отговаря и на интересите на младите хора да изберат, да завършат и да се реализират като търсени специалисти с високо заплащане и  атрактивни условия при назначаване на работа. За инженерните и техническите кадри е стандарт да имат допълнително здравно осигуряване, да се покриват частично разходите за транспорт, за храна, за обучения и тиймбилдинг. ( Нестле България, АЕЦ Козлодуй, Солвей Соди). Морските ни специалисти са обект на постоянно търсене от редица фирми с добри оферти и интересни предложения.( БМФ, Делфин 1, Корабно машиностроене , Булярд ).

Инженерните професии разбиват мита за „мъжка професия“. Жените, които се занимават с работа в тази област съвсем не са малко! Често, те дори са предпочитани за някои от позициите – прецизността им е ценна за инженер по качеството, в областта на проектирането, конструкцията и дизайна. ( Рока Каспичан, Кеппел Фелс Балтек )

Инженерната е може би и най-мобилната професия. Тези, които искат да работят и да се развиват по специалността си, често избират да се преместят на ново място. И фирмите са готови да поемат разходите както по преместването, така и по устройването с квартира.( Карлсберг България, Язаки, Палфингер, Шишеджам Аутомотив България ЕАД ).

 
Направи стъпка напред !

Към инженерно образование! Без инженерите светът нямаше да бъде това, което е днес! Те са навсякъде – и в производството, и в енергетиката, в ИТ сектора, дори и във финансите. Инженерното образование дава стабилна кариера, много добри доходи и удовлетворяваща реализация.

А “Центърът за развитие на кариерата“ подпомага развитието и успешния старт в кариерата на възпитаниците на ТУ-Варна чрез контактите си със стотиците потребители на перспективни инженерни кадри.

Следете сайта на кариерния център:  www.careercenter.tu-varna.bg