Начало Етапи на приемане на кандидат-студенти

Етапи на приемане на кандидат-студенти


Електронни тестове в ТУ - Варна

11. 2019 – 09. 2020

Първи етап на приемане на студенти

1. Приемане на кандидатстудентски документи в ТУ-Варна

06.01.2020 –30.04.2020

2. Обявяване на класирането

Ежемесечно по обявен график на сайта на ТУ - Варна

3. Записване

Ежемесечно по обявен график на сайта на ТУ – Варна до 08.05.2020

Втори етап на приемане на студенти

1. Приемане на кандидатстудентски документи в ТУ – Варна

26.05.2020 – 26.06.2020

Провеждане на конкурсните изпити:

 

  • Рисуване

25.06.2020


  • Цветна композиция


26.06.2020

2. Обявяване на класирането

30.06.2020

3. Записване

03.07.2020 – 08.07.2020

Етап на попълване на свободните места

- подаване на заявление по образец и документи за попълване на свободните места

от 03.07.2020