Начало

График изнесени изпити


Дата

Час

Град

Наименование на училището

Вид на изпита

17.02.2020

13:30

Шумен

Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев"

ОТП

17.02.2020

11:30

Варна

ПГЕ

ОТП

18.02.2020

13:30

Варна

Професионална техническа гимназия

ОТП

21.02.2020

10:00

Сливен

Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника „Мария Склодовска-Кюри“

ОТП

25.02.2020

14:30

Разград

Професионална Техническа Гимназия „Шандор Петьофи“

ОТП

...

...

...

...

...