Начало Етапи на приемане на кандидат-студенти

Етапи на приемане на кандидат-студенти


Електронни тестове в ТУ - Варна

01. 2021 – 09. 2021

Първи етап на приемане на студенти

 1. Приемане на кандидатстудентски документи в ТУ-Варна

04.01.2021 –26.05.2021

 2. Обявяване на класирането

Ежемесечно по обявен график

 3. Записване

Ежемесечно по обявен график

Втори етап на приемане на студенти

 1. Приемане на кандидатстудентски документи в ТУ – Варна

31.05.2021 – 16.06.2021

 2. Обявяване на класирането

18.06.2021

 3. Записване

21.06.2021 – 25.06.2021

Етап на попълване на свободните места

 Подаване на заявление по образец и документи за попълване на свободните места

от 21.06.2021

График на класиранията на кандидат - студенти в ТУ - Варна

Ранно записване на кандидат - студенти

Прием на документи

Обявяване на класиране

Записване

1) 04.01.2021-28.01.2021

29.01.2021

01-03.02.2021

2) 01.02.2021-25.02.2021

26.02.2021

01-02.03.2021

3) 01.03.2021-25.03.2021

26.03.2021

29-31.03.2021

4) 01.04.2021-22.04.2021

23.04.2021

26-29.04.2021

5) 04.05.2021-25.05.2021

26.05.2021

27-28.05.2021

Основен прием на кандидат - студенти

Прием на документи

Обявяване на класиране

Записване

31.05.2021-16.06.2021

18.06.2021

21-25.06.2021

Прием за попълване на свободните места

от 21.06.2021


График на класиранията на кандидат - студенти в ТУ - Варна