Начало Как да се запишем в ТУ-Варна

Как да се запиша в ТУ-Варна

Записването се осъществява в Кандидатстудентски прием, сграда Машинно-технологичен факултет (Ректорат), I етаж. Работното време на Кандидатстудентски прием е от 8 00 до 16 30 часа.

Необходими документи за записване:

 1. Диплома за средно образование – оригинал и копие.
 2. Оригинал на документ за самоличност. Документът за самоличност се връща веднага, след като длъжностното лице, записващо студента, направи необходимата справка.
 3. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
  В медицинското удостоверение за специалност „Индустриален дизайн“ задължително се посочва и цветоусещане (не се допуска отклонение).
  Всички студенти, приети в специалност „Корабоводене”, трябва да представят оригинал и копие от медицинско удостоверение, издадено им от едно от лечебните заведения от регистъра, поддържан от ИА „Морска администрация“, съгласно Наредба Н-11 от 30.04.2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България:
  Списък на лекарите, оправомощени да дават заключение от медицински преглед и да удостоверяват здравословната годност на морските лица – за спец. Корабоводене
  За специалността „Корабоводене” не се допуска отклонение в зрителната острота и в цветоусещането.
 4. Пет броя снимки 3,5 / 4,5 (формат за документи).
 5. Документи за записване на студенти в ТУ-Варна. – цена 12,00 лв.
 6. Платежно нареждане – оригинал за заплатена семестриална такса.
 • Таксите могат да бъдат платени с кредитна или дебитна карта в Офиса на КСП или да се внесе брой в произволна банка или чрез Изипей по сметката на ТУ - Варна:

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД Клон Варна

IBAN: BG 02 IABG 7479 3100 4821 00

BIC: IABGBGSF

Титуляр: Технически университет - Варна

във вносната бележка за "задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса и специалност". ( Ако плащате по банков път, задължително трябва да предоставите документ с платената такса или го изпратете на адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .)


Семестриалните такси за ОКС "Бакалавър" ще ги намерите  Т У К  


КОНТАКТИ:

телефони на Кандидатстудентски център:

Доника Николова-Сотирова
Експерт "КСП"
тел.: 0899 904 989
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Website: ksp.tu-varna.bg
e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

доц. д-р инж. Тодорка Георгиева
Началник "КСП"
тел.: 0878 148 135
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.