Начало
Специалности в ТУ-Варна
Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ (ЛВТ)
2 ТОПЛОТЕХНИКА И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ (ТИП)
3 АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА (АТ)
4 МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (МТТ)
5 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И EЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ (ЕТЕТ)
6 КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КТМ)
7 ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (ТТТ)
8 КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА (КМТ)
9 КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ (KMM)
10 КОРАБОВОДЕНЕ (K)
11 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (EE)
12 ЕЛЕКТРОНИКА (Е)
13 ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
14 КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)
15 АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (АИУКС)
16 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (ИМ)
17 ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН (ИД)
18 ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (ИЕ)
19 СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (СМ)
20 АГРОНОМСТВО (A)
21 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ (EСEO)
22 СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ (СИТ)
23 ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ (ТПИ)
24 ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ)
25 РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА (РМ)
26 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА (ЕОК)
27 ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ (ЗНБА)
28 БИОМЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА (БМЕ)
29 ПРОИЗВОДСТВЕН ИНЖЕНЕРИНГ (ПИ)