Начало Специалности Добруджански Технологичен Колеж
Специалности в Добружански Технологичен Колеж
1 РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА (РЕТТ)
2 РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕХАТРОННИ УСТРОЙСТВА (РЕМУ)
3 ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (ЗТТ)