Начало Общежития Класиране за общежития


Класиране за общежития

Факултетен номер:
Входящ номер:
 
Моля въведете факултетен и входящ номер


При настаняването в СО е необходимо да се представи:

1. Лична карта (копие и оригинал за справка)
2. Уверение удостоверяващо, че сте се записали за учебната 2019/2020 година в редовна форма обучение, което да послужи пред СО.
3.Копие от адресна регистрация по настоящ адрес - район Приморски, бул. „Ген. Колев” №92, ет.2,ст.17А,
4. Снимки паспортен формат два броя.

При настаняването се заплаща пропорционалната част от наема за м.Септември, наема за м.Октомври и депозит в размер на 100 лв. за български студенти и студенти от ЕС или депозит в размер на 160 лв. за чуждестранни студенти извън ЕС:

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ СУМИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ:
СО бл. 13 и бл. 18: в стая с две легла – приблизително 240,00 лева,
в стая с три легла – приблизително 220,00 лева.

ТОЧНАТА СУМА СЕ ПРЕСМЯТА ОТ УПРАВИТЕЛЯ В МОМЕНТА НА НАСТАНЯВАНЕ.

!!! ЗАПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ В БЛ.

18 С ДЕБИТНА КАРТА, СОБСТВЕНОСТ НА НАСТАНЯВАНИЯ СТУДЕНТ ИЛИ БАНКОВ ПРЕВОД !!!

Индивидуалните настанителни заповеди ще се раздават само по обявения график в СО блок 18.
Адреси на студентските общежития:
СО блок 13 – Варна, кв. ”Левски”, ул.”Д-р Басанович”
СО блок 15 – Варна, кв. „Левски”, ул.”Дубровник”
СО блок 18 – Варна, кв. „Левски”, ул.”Дубровник”

за контакти:
ЗАБЕЛЕЖКА: Телефоните на Администраторите ще са активни от 09.09.2019 г.

Управител: 052 303 466 – Мария Крумова
Администратори бл.13: 052 303 467; 0893 653 004
Администратори бл.18: 052 303 279; 0896 666 146


заповед наеми >>>