Начало Общежития Класиране за общежития


Класиране за общежития

Входящ номер:
 
Моля въведете входящ номер


Моля въведете входящ номер на заявлението за кандидатстване в общежитие.

При настаняването в СО е необходимо да се представи:

1. Лична карта (копие и оригинал за справка)
2. Уверение удостоверяващо, че сте се записали за учебната 2020/2021 година в редовна форма обучение, което да послужи пред СО.
3.Копие от адресна регистрация по настоящ адрес - район Приморски, бул. „Ген. Колев” №92, ет.2,ст.17А,
4. Снимки паспортен формат - два броя.
5. Дебитна карта на Ваше име.


При настаняването се заплаща пропорционалната част от наема за м.Септември, наема за м.Октомври и депозит в размер на 100 лв. за български студенти и студенти от ЕС или депозит в размер на 180 лв. за чуждестранни студенти извън ЕС.

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ СУМИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ:
Стая с две легла – приблизително 240,00 лева,
Стая с три легла – приблизително 220,00 лева.

ТОЧНАТА СУМА СЕ ПРЕСМЯТА ОТ УПРАВИТЕЛЯ В МОМЕНТА НА НАСТАНЯВАНЕ.

!!! ЗАПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ В СЪОТВЕТНИЯ БЛОК, КЪДЕТО Е НАСТАНЕН СТУДЕНТА С ДЕБИТНА КАРТА ИЛИ БАНКОВ ПРЕВОД !!!

Индивидуалните настанителни заповеди ще се раздават само по обявения график в СО блок 18, ст. 104.


Адреси на студентските общежития:
СО блок 13 – Варна, кв. ”Левски”, ул.”Д-р Басанович”
СО блок 18 – Варна, кв. „Левски”, ул.”Дубровник”

за контакти:
Управител СО бл. 13: 052 303 268 – Даниела Христова
Администратори бл.13: 052 303 467; 0893 653 004

Управител СО бл. 18: 052 303 466 – Ирина Кирякова
Администратори бл.18: 052 303 279; 0896 666 146

Крайна дата на настаняване, съгласно учебната структура за 2020-2021 г.:
За студенти 1-3 курс – 12.06.2021 г.
За студенти 4-ти курс – 10.07.2021 г.

МОЛЯ, ПРИЕТИТЕ В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ КЪМ ТУ-ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. ДА ПОПЪЛНЯТ ДОГОВОР ЗА НАЕМ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ И ДА ГИ ИЗПРАТЯТ  НА e-mail: sso@tu-varna.bg ,  КАТО ПОСОЧАТ ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР НА ЗАЯЛНЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ В СРОК ДО 01.09.2020 г.


заповед наеми >>>

заповед за настаняване >>>

заповед за настаняване второ класиране >>>

заповед за тютюнопушене >>>