Начало Класиране на кандидати с вх. № по малък от 534