Начало Класиране на кандидати с вх. № по голям от 533