Биомедицинска електроника (БМЕ)

Обучаваща катедра: Електронна техника и микроелектроника

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Инженер по биомедицинска електроника


Студентите, завършващи специалност „Биомедицинска електроника“ получават диплома за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация „Инженер по биомедицинска електроника“. Успешната реализация на завършилите бакалавърската програма е в следните основни направления:

  • В болничните заведения - в техническите отдели на болничните заведения, отговорни за обслужване, ремонт и поддръжка на медицинска електронна апаратура;
  • Във фирмите с предмет на дейност търговия, ремонт и обслужване на медицинска апаратура;
  • Във фирмите, занимаващи се с разработване и производство на нова електронна медицинска апаратура.

През първите две академични години се изучават фундаментални и общотехнически дисциплини. През третата и четвъртата академични години, студентите получават теоретични знания и придобиват практически умения по основни и профилиращи технически дисциплини като: аналогова, импулсна и микропроцесорна схемотехника, измервания в електрониката, преобразователна техника и други, с отчитане на специфичната гледна точка на бъдещия инженер по биомедицинска електроника.

В последствие се развиват и чисто инженерни знания и умения в посока на цифрова обработка на биомедицински сигнали и изображения, принципи, особености и схемни решения в различни класове медицинска апаратура, изисквания и особености на клиничната техника, и др. Отделя се внимание и на икономическите аспекти във фирмените дейности. Обучението се провежда от висококвалифицирани специалисти, придобили допълнителна квалификация и/или научна степен във водещи европейски университети. Катедра „Електронна техника и микроелектроника“ разполага със съвременни, добре оборудвани лаборатории, позволяващи качествен учебен процес с теоретична и практическа насоченост.

Катедрата поддържа международни контакти, които дават възможност за студентска мобилност с цел обучение и разработка на дипломни работи в редица европейски държави като Белгия, Гърция, Финландия, Франция, Германия и др.

Развиваната интензивна дейност по редица национални и международни проекти позволява включване на изявени студенти в реални научно-приложни дейности, което допълва и разширява техните знания и умения.

След завършване на обучението си студентите имат възможност да продължат образованието си в по-високите образователни степени ОКС„Магистър“ и ОНС„Доктор“.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…