Екотехнологични системи в индустрията (ЕСИ)

Обучаваща катедраКорабостроене, корабни машини и механизми

Форма на обучение: Задочно - платена форма.

Срок на обучение: 2 семестъра (1 година)

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Христо Пировски , каб. 402М, тел. 052/ 383 369

Технически изпълнител: Нина Тодорова, каб.403М, тел. 052/ 383 290


 Изисквания:

Програмата е предназначена за лица, завършили завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ от професионалните направления 5.4 Енергетика и 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация.

 

Магистърска програма ,,Екотехнологични системи в индустриятае първата интердисциплинарна магистърска програма в страната, насочена към изучаването, разработването и внедряването на иновативни екотехнологични решения в индустрията.  В специалност „Екотехнологични системи в индустрията” се подготвят висококвалифицирани кадри за проектиране, експлоатация и управление на сложни екотехнологични системи за транспорта и морската индустрия. Новият тип експерти ще получат задълбочени знания и опит в областта на енергийната ефективност на транспорта и корабоплаването, както и в иновациите в технологичните системи за постигане на устойчив растеж на зелената и синя индустрия.      

     ИНЖЕНЕРЪТ ПО ЕКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ със специалност ,,ЕКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ИНДУСТРИЯТА” и образователно-квалификационна степен ,,Магистър”, може да получи реализация в сферата на:

  • научноизследователски институти и бюра за развойна дейност;
  • държавни регулативни органи, агенции и компании за разработване и прилагане на политики, насочени към околната среда, устойчивите енергийни технологии, зелената и синя енергия и кръгова икономика; консултантски и одиторски компании;
  • производство на чиста енергия, оптимизиране и интензификация на процесите в зелената и синя индустрия;
  • индустриални фирми с непрекъснато производство в транспорта и организации и фирми, чийто предмет на дейност е свързан с морската индустрия; внедряващи иновативни практики и опит в областта на зелената и синя индустрия.

     Обучението по образователна и квалификационна степен „Магистър“ се извършва в задочна форма и завършва с разработване и защита на дипломна работа.

         ИНЖЕНЕРЪТ ПО ЕКОТЕХНОЛГИЧНИ СИСТЕМИ със специалност ,,ЕКОТЕХНОЛГИЧНИ СИСТЕМИ В ИНДУСТРИЯТА” и образователно-квалификационна степен ,,МАГИСТЪР” може да продължи:

-   своето научно развитие в ОНС „Доктор“;

  • упражнява професии в посочените по-горе области;
  • участва в различни форми на обучение през целия живот.

Учебни планове

 

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…