Земеделска техника и технологии

Земеделска техника и технологии

Учебният план  на специалността е съгласуван с учебните планове  на профилиращите катедри от структурата на Технически университет Варна и с учебните планове на водещи университети в страната.

Форма на обучение: Редовна (3 години) / Задочна (4 години)

(Броят на местата и семестриалните такси са определени, според държавната поръчка от Министерския съвет на Република България.)

Фундаментална подготовка по:

 • висша математика;
 • физика;
 • химия;
 • теоретична механика;
 • електротехника;
 • механика на флуидите;
 • информатика.

Обща инженерна подготовка по:

 • материалознание и технология на металите;
 • съпротивление на материалите;
 • машинни елементи;
 • теория на механизмите и машините;
 • технология на машино-строенето;
 • икономика;
 • техническа безопасност.

Специализирана подготовка по:

 • приложна геометрия и инженерна графика;
 • основи на растениевъдството и животновъдството;
 • земеделски машини, машини за животновъдството;
 • автотрак-торни двигатели, трактори и автомобили;
 • хидро и пневмомашини в земеделието;
 • техническо обслужване на машините;
 • основи на ремонта на земеделската техника;
 • механизирани технологии в земеделието;
 • автоматизация и роботизация на процесите в земеделието;
 • безопасност на движението.

Успешно завършилите курса на обучение с успех „Добър 4,00” и по-висок могат да продължат своето образование в образователно квалификационна степен “МАГИСТЪР”, професионално направление “Машинно инженерство”.

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…