Семестриални такси
Специалност Редовно Задочно
Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи (АИУКС) 325 лв. 275 лв.
Автомобилна техника (АТ) 325 лв. -
Агрономство (А) 375 лв. 300 лв.
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 325 лв. 275 лв.
Електроенергетика (ЕЕ) Освободени от семестриална такса
Електроника (Е) 325 лв. 275 лв.
Електрообзавеждане на кораба (ЕОК) 700 лв. 515 лв.
Електроснабдяване и електрообзавеждане (ЕСЕО) Освободени от семестриална такса
Електротехника и електротехнологии (ЕТЕТ) 325 лв. 275 лв.
Защита на населението при бедствия и аварии (ЗНБА) 375 лв. 300 лв.
Изкуствен интелект (ИИ) 375 лв. -
Индустриален дизайн (ИД) 375 лв. -
Индустриален мениджмънт (ИМ) 375 лв. 300 лв.
Инженерна екология (ИЕ) 325 лв. 275 лв.
Интелигентни транспортни системи (ИТС) Автомобилна електроника 325 лв. 275 лв.
Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 375 лв. 300 лв.
Киберсигурност (КС) 375 лв.  -
Компютъризирани технологии в машиностроенето (КТМ) 325 лв. 275 лв.
Компютърни системи и технологии (КСТ) 375 лв. 300 лв.
Корабни машини и механизми (КММ) 650 лв. 500 лв.
Корабоводене (КВ) 800 лв. 650 лв.
Корабостроене и морска техника (КМТ) Освободени от семестриална такса
Логистика на водния транспорт (ЛВТ) 325 лв. 275 лв.
Машиностроителна техника и технологии (МТТ) 325 лв. 275 лв.
Роботика и мехатроника (РМ) 325 лв. 275 лв.
Софтуерни и интернет технологии (СИТ) 375 лв. -
Социален мениджмънт (СМ) 300 лв. 275 лв.
Строителен мениджмънт (СтМ) 375 лв. 300 лв. 
Технологично предприемачество и иновации (ТПИ) 375 лв. 300 лв.
Топлотехника и инвестиционно проектиране (ТИП) Освободени от семестриална такса
Транспортна техника и технологии (ТТТ) 325 лв. 275 лв.

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…