Семестриални такси
Специалност Редовно Задочно
Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи (АИУКС) 325 лв. 275 лв.
Автомобилна техника (АТ) 325 лв. -
Агрономство (А) 375 лв. 300 лв.
Биомедицинска електроника (БМЕ) 325 лв. -
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 325 лв. 275 лв.
Електроенергетика (ЕЕ) Освободени от семестриална такса
Електроника (Е) 325 лв. 275 лв.
Електрообзавеждане на кораба (ЕОК) 700 лв. 515 лв.
Електроснабдяване и електрообзавеждане (ЕСЕО) Освободени от семестриална такса
Електротехника и електротехнологии (ЕТЕТ) 325 лв. 275 лв.
Защита на населението при бедствия и аварии (ЗНБА) 375 лв. 300 лв.
Изкуствен интелект (ИИ) 375 лв. -
Индустриален дизайн (ИД) 375 лв. -
Индустриален мениджмънт (ИМ) 375 лв. 300 лв.
Инженерна екология (ИЕ) 325 лв. 275 лв.
Интелигентни транспортни системи (ИТС) Автомобилна електроника 325 лв. 275 лв.
Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 375 лв. 300 лв.
Киберсигурност (КС) 375 лв.  -
Компютъризирани технологии в машиностроенето (КТМ) 325 лв. 275 лв.
Компютърни системи и технологии (КСТ) 375 лв. 300 лв.
Корабни машини и механизми (КММ) 650 лв. 500 лв.
Корабоводене (КВ) 800 лв. 650 лв.
Корабостроене и морска техника (КМТ) Освободени от семестриална такса
Логистика на водния транспорт (ЛВТ) 325 лв. 275 лв.
Машиностроителна техника и технологии (МТТ) 325 лв. 275 лв.
Производствен инженеринг (ПИ) - 275 лв.
Роботика и мехатроника (РМ) 325 лв. 275 лв.
Софтуерни и интернет технологии (СИТ) 375 лв. -
Социален мениджмънт (СМ) 300 лв. 275 лв.
Строителен мениджмънт (СтМ) 375 лв. 300 лв. 
Технологично предприемачество и иновации (ТПИ) 375 лв. 300 лв.
Топлотехника и инвестиционно проектиране (ТИП) Освободени от семестриална такса
Транспортна техника и технологии (ТТТ) 325 лв. 275 лв.

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…