Автомобилна електроника (ИТС) Интелигентни транспортни системи

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Инженер по електроника“


Студентите от специалност “Автомобилна електроника (Интелигентни транспортни системи)” получават диплома за ОКС (образователно-квалификационна степен) “Бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по електроника”.

Специалност “Автомобилна електроника(Интелигентни транспортни системи) ” включва основни знания за:

  • автомобилната електроника;
  • електрически автомобили;
  • интелигентни транспортни системи: автономни системи за управление на превозни средства, инфраструктура за
    зареждане на електромобили, интелигентни системи за управление на трафика и други модерни технологии.

Специалността се реализира и осигурява на базата на спечелен от ТУ Варна проект с бюджет приблизително 2 млн. лева. Проектът по Оперативна програма „НОИР“, по процедура „Модернизация на висшите училища“. Предвидените средства са за създаване на нов учебен планучебни програми, дигитализация на обучението, съвременна хардуерна и софтуерна учебна база, като и на възможност за реализиране на международни мобилности на студентите от специалността. Всичко това създава необходимата предпоставка за реализиране на обучението на студентите на много високо техническо ниво.

Изготвеният учебен план по специалността “Интелигентни транспортни системи (Автомобилна електроника)”, реализиран на базата на спечеления проект, ще даде възможност на студентите да натрупат нужни знания и умения в приоритетни област като общата електроника, автомобилната електроника, електрическите превозни средства и интелигентните транспортни системи.

Успешно завършилите обучението си студенти ще намерят реализация основно в области, свързани с разработка, производство и експлоатация на електрони устройства, автомобилна електроника, електрически коли и интелигентни транспортни системи.

През първите две академични години се изучават широк кръг фундаментални и общо технически дисциплини.

През третата и четвъртата академични години студентите се изграждат като специалисти по електроника, с насоченост към автомобилната техника. Студентите имат и допълнителна възможност да изберат измежду няколко направления за специализация, като в зависимост от избора им те получават по-задълбочена подготовка по: Автомобилна електроника, Електрически автомобили, Интелигентни транспортни системи.

Модерните софтуерни пакети за компютърна симулация и проектиране MATLAB, PSPICE, Altium Designer и др., системите за развитие на Texas Instruments, Xilinx, Altera, Agilent, National Instruments и др., както и програмирането на С/С++/C# и VHDL/Verilog, Python, предоставят възможности както за съвременно практическо обучение, така и за осъществяване на научно-изследователски и приложни разработки.

Реализацията на инженерите по електроника е в много български и чужди фирми, като: Контракс България, Renesas Electronics Corporation, Broadcom, Visteon Electronics, SmartCom, Sensata Technologies, Sonic Hybrids Ltd, Техносенс ООД , Елдоминвест ООД, Melexis Semiconductors, Микросистеми ООД и други. За част от студентите някои от фирмите предлагат стипендии и възможности за повишаване на практическата им подготовка чрез летни стажове в реална работна среда.

Международните контакти на катедрата дават възможност за ежегодно специализирано обучение на изявени студенти и докторанти в университети в Белгия, Гърция, Франция, Англия и Германия, а от 2016г. – и в Испания.

Катедра „Електронна техника и микроелектроника” участва в национални и международни проекти и предоставя на студентите възможности за включване в екипите по някои от тях. Във връзка със стартиралия проект студентите могат да осъществят международни мобилност в партниращите чуждестранни университета:

Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Германия

Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Литва

Politehnica University of Bucharest (PUB), Румъния

След придобиване на ОКС „Бакалавър” катедрата предлага редовно и задочно обучение в следващите образователни степени: ОКС “Магистър” и ОНС (образователна и научна степен) „Доктор“.

През 2017г. се навършват 30 години от създаването на катедра “Електронна техника и микроелектроника”. През целия този период под ръководството на висококвалифицирани преподаватели, в непрекъснато осъвременяваните лаборатории на катедрата, е провеждано висококачествено обучение на инженери по електроника.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…