Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Инженер по телекомуникационни технологии“


Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) обхващат компютърните и телекомуникационни технологии и тяхното съвместно използване.

Студентите завършили специланост „Информационни и комуникационни технологии“ получават диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и професионална квалификация „Инженер по телекомуникационни технологии”.

Обучението се извършва в рамките на 4г. за редовна форма и 5г. за задочна форма. Обучението е съобразено с най-новите стандарти на международните организации IEEE (Институт на инженерите по електротехника и електроника) и ITU (Международен съюз по телекомуникации).

Специалността е широкопрофилна. Академичните курсове се провеждат под формата на лекции, лабораторни упражнения и курсови проекти по специализирани дисциплини в областта на съвременните комуникационни и информационни технологии.

Профилиращият курс на обучението включва дисциплини в областите: цифрова обработка на сигнали, микропроцесорни системи, приложения за мобилни телефони, компютърни системи, цифрова телевизия, антенни и микровълнови устройства, оптични комуникации и мрежи, мобилни комуникации, приложно програмиране, Интернет комуникации и др.

Практическото обучение се извършва в модерни лаборатории по „Оптични телекомуникации” - VIVACOM“, „Лаборатория за иновации - SAMSUNG“, „Антенни и микровълнови устройства“, „Приложна обработка и анализ на сигнали“, „Компютърни мрежи”, „Сензорни мрежи“, IP телефония, Видеонаблюдение и др.

Ежегодно се провеждат сертифицирани курсове в лабораторията за иновации на SAMSUNG за програмиране на мобилни приложения за Android, Мрежова академия на CISCO Systems и Академия по информационни технологии на Microsoft в които студентите могат да се подготвят за получаване на международно признати сертификати.

По време на задължителните специализиращи практики във водещи организации и фирми студентите от специалността имат възможност да придобият знания и практически опит за работа в реална среда.

На студентите от специалността се осигурява възможност за участие в програми за студентска мобилност във водещи европейски университети.

Професионалната реализация на инженерите със специалност „Информационни и комуникационни технологии“ е в областите:

 • Проектиране и експлоатация на компютърни комуникационни системи;
 • Проектиране на оптични и безжични мрежи;
 • Поддръжка и експлоатация на мрежи и системи;
 • Мобилни устройства и приложения;
 • Мрежово администриране;
 • Цифрова телевизия;
 • Мобилни услуги;
 • Мениджмънт в Телекомуникациите;
 • ИТ сигурност;
 • Видео наблюдение и др.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

 • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
 • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
 • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…