Киберсигурност (КС)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Компютърен инженер


Студентите от специалност "Киберсигурност" получават диплома за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Компютърен инженер".

Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години. Провежда се по нов учебен план, който е съобразен с най­-новите изисквания на международните организации IEEE /институт на инженерите по електротехника и електроника/ и АСМ /асоциация по компютърни машини/. Този план е съгласуван с водещи фирми от областта на информационните технологии, както и с учебните планове на редица европейски университети.

Обектите на професионална дейност на инженера със специалност " Киберсигурност " са свързани с разработване, внедряване и прилагане на стандарти и добри практики за сигурност на информацията, киберсигурност и защита на данните, в това число организационни и технологични мерки за защити на мрежи и информационни системи, компютърни системи, интернет базирани приложения.

Теоретичната и практическата подготовка на инженера по специалността му дава възможност да извършва различни видове професионална дейност – технологична, управленческа, и изследователска. реализацията му може да бъде както в държавния, така и в частния сектор на икономиката, услугите и обслужването. Инженерът със специалност „Киберсигурност“ е подготвен така, че да може лесно да се адаптира към изискванията на отделните йерархични нива във фирми и учреждения, имащи разнообразна по характер дейност.

След дипломиране и като естествено продължаване на образованието ту-варна предоставя възможност за обучение в подходящи магистърски програми.

Към Технически Университет – Варна функционират редица лаборатории и академии, в които студентите могат да се подготвят за получаване на международно признати сертификати.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…