Специалности

Безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ)

Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

ДВГ и Автомобилна техника (ДВГ - След професионален бакалавър)

Екотехнологични системи в индустрията (ЕСИ)

Експлоатация на флота и пристанищата (ЕФП)

Електроенергийни системи (ЕЕС)

Електроника (Е)

Електрообзавеждане на кораба (ЕОК)

Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт (ЕСЕОВТ)

Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността (ЕСЕОП)

Електротехника (ЕТ)

Индустриален дизайн (ИД)

Индустриален мениджмънт (ИМ)

Инженерна екология (ИЕ)

Интелигентни градове (Smart Cities)

Киберсигурност (КС)

Компютъризирани технологии в машиностроенето (КТМ)

Компютърни мрежи и комуникации (КМК)

Корабни машини и механизми (КММ)

Корабоводене (КВ)

Корабостроене и морска техника (КМТ)

Корпоративен мениджмънт (КМ)

Логистика на водния транспорт (ЛВТ)

Машиностроителна техника и технологии (МТТ)

Проектиране на съоръжения за ВЕИ (ПСВЕИ)

Семепроизводство и растителна защита (СПРЗ)

Системи за автоматизация на сгради (САС)

Системи за изкуствен интелект (СИИ)

Софтуерно инженерство (СИ)

Социален мениджмънт (СМ)

Социална работа при лица с девиантно поведение (СРЛДП)

Социална работа с деца (СРД)

Социално предприемачество (СП)

Съвременни системи в замеделието (ССЗ)

Съвременни технологии в земеделието (СТЗ)

Телекомуникации и мобилни технологии (ТМТ)

Техника и технологии за обработване на материали (ТТОМ)

Топлотехника и ВЕИ (ТВЕИ)

Транспортна техника и технологии (ТТТ)

Химическо машиностроене (ХМ)

Siemens PLC технологии за управление (СИЕМЕНС)

ЗD технологии за проектиране и производство (3D ТПП)

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…