Компютъризирани технологии в машиностроенето (КТМ)

Обучаваща катедра: Технология на машиностроенето и металорежещи машини

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности извън ОВО "Технически науки"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности извън ОВО "Технически науки"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Таня Аврамова, кабинет 715М, тел. 052 383 545

Технически изпълнител: инж. Даниела Неделчева, кабинет 802М, тел. 052 383283

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация:Магистър - инженер


Изисквания за обучение с продължителност 1,5 години:

Програмата е предназначена за лица притежаващи образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и/или образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „КТМ“, „МТТ“ и/или „ПИ“.

Изисквания за обучение с продължителност 2 години:

Програмата е предназначена за лица, завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или образователно-квалификационна степен „Магистър“ по други специалности.

Области на професионална реализация:

Завършилите тази специалност за всички програми могат да се реализират: на ръководни позиции като оперативни и технически мениджъри, практически във всички индустриални сфери, в които се използват автоматизирани производствени машини и съоръжения; специалисти по компютърен дизайн в проектантски и технологични отдели на фирми и бюра, осъществяващи: конструиране, анализи, планиране, подготовка и контрол на производството на изделия; специалисти в звена с научно-изследователска и научно-приложна дейност, институти, изпитвателни лаборатории, органи за технически контрол и др.; преподаватели в специализирани средни технически училища (след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност), както и в университети.

Магистър-инженерите, завършили специалност „Компютъризирани технологии в машиностроенето“, могат също така да продължат образованието си за придобиване на ОНС „Доктор“ по специалности от ПН 5.1. Машинно инженерство.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…