Компютърни мрежи и комуникации (КМК)

Обучаваща катедра: Компютърни науки и технологии

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и специалност "Електроника"
  • 5 семестъра / 2,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика" и ОКС "Професионален бакалавър по" професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Христо Вълчанов, кабинет 309ТВ, тел. 052 383 278

Технически изпълнител: Красимира Вангелова, кабинет 309ТВ, тел. 052 383 621

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания за обучение с продължителност 1,5 години:

Програмата е за притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", специалности "Електроника" и "Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи" от професионалното направление 5.3 "Електротехника, електроника и автоматика".

Изисквания за обучение с продължителност 2,5 години:

Програмата е за притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8."Икономика", 3.7."Администрация и управление", 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника".

Области на професионална реализация:

Завършилите магистърската програма “Компютърни системи и мрежи” могат да работят като:

  • системни и мрежови администратори;
  • инженери по компютърни приложения, микропроцесорни системи, Интернет приложения, виртуализационни платформи и инфраструктури;
  • специалисти по IT сигурност и др.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…