Семестриални такси
Специалност Семестриални такси
Редовно Задочно Дист.
СДО НСДО СДО НСДО НСДО
3D технологии за проектиране и производство - - -

730.00 лв.

-
Безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ) - 1067.00 лв. -

522.33 лв.

-
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 325 лв. 2141.50 лв. -

880.50 лв.

-
ВЕИ - След проф. бакалавър - 2141.50 лв. - 880.50 лв. -
ДВГ и Автомобилна техника (ДВГ - След проф. бакалавър) - - - 782.50 лв. -
Екотехнологични системи в индустрията - - - 751.00 лв. -
Експлоатация на флота и пристанищата (ЕФП) - 1753.00 лв. - 751.00 лв. -
Електроенергиен мениджмънт (ЕЕМ) 325 лв. 1690.00 лв. - 730.00 лв. -
Електроенергийни системи (ЕЕС) 325 лв. 1690.00 лв. - 730.00 лв. -
Електроника (Е) 325 лв. 2141.50 лв. - 880.50 лв. -
Електрообзавеждане на кораба (ЕОК) - 1928.00 лв. - 826.00 лв. -
Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт (ЕСЕОВТ) 325 лв. 1690.00 лв. - 730.00 лв. -
Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността (ЕСЕОП) 325 лв. 1690.00 лв. - 730.00 лв. -
Електротехника (ЕТ) - 2141.50 лв. - 880.50 лв. -
Електротехника и ВЕИ (ЕТВЕИ) - 2141.50 лв. - 880.50 лв. -
Индустриален дизайн (ИД) 375 лв. 1645.50 лв. - 723.50 лв. -
Индустриален мениджмънт (ИМ) - 1645.50 лв. - 723.50 лв. -
Индустриални роботизирани системи и автоматизация (ИРСА) - 2141.50 лв. - 880.50 лв. -
Интелигентни градове (Smart Cities) 325 лв. 2141.50 лв. - 880.50 лв. -
Инженерна екология (ИЕ) - 1753.00 лв. - 751.00 лв. -
Информационни системи и технологии (ИСТ) 375 лв. 1677.00 лв. - - -
Киберсигурност (КС) 375 лв. 1677.00 лв. - - -
Компютъризирани технологии в бизнеса (КТБ) 375 лв. 1677.00 лв. - - -
Компютъризирани технологии в машиностроенето (КТМ) 325 лв. 1847.50 лв. - 782.50 лв. -
Компютърни мрежи и комуникации (КМК) 375 лв. 1677.00 лв. - - -
Корабни машини и механизми (КММ) - 1928.00 лв. - 826.00 лв. -
Корабоводене (КВ) - 2028.00 лв. - 851.00 лв. -
Корабостроене и морска техника (КМТ) - 1753.00 лв. - - -
Корпоративен мениджмънт (КМ) 375 лв. 1645.50 лв. - 723.50 лв. -
Логистика на водния транспорт (ЛВТ) - 1753.00 лв. - 751.00 лв. -
Машиностроителна техника и технологии (МТТ) - 1847.50 лв. - 782.50 лв. -
Проектиране на съоръжения за ВЕИ (ПСВЕИ) - 2141.50 лв. - 880.50 лв. -
Производство на електрическа енергия от ВЕИ (ПЕЕВЕИ) 325 лв. 1690.00 лв. - 730.00 лв. -
Семепроизводство и растителна защита (СПРЗ) - - - 1060.55 лв. -
Системи за автоматизация на сгради (САС) - 2141.50 лв. - 880.50 лв. -
Системи с изкуствен интелект (СИИ) 375 лв. 1677.00 лв. - - -
Софтуерно инженерство (СИ) 375 лв. 1677.00 лв. - - -
Социален мениджмънт (СМ) - 1067.00 лв. - 522.33 лв. -
Социална работа при лица с девиантно поведение (СРЛДП) - 1067.00 лв. - 522.33 лв. -
Социална работа с деца (СРД) - 1067.00 лв. - 522.33 лв. -
Социално предприемачество (СП) - 1067.00 лв. - 522.33 лв. -
Съвременни технологии в земеделието (СТЗ) - - - 782.50 лв. -
Телекомуникации и мобилни технологии (ТМТ) 375 лв. 1677.00 лв. - 734.00 лв. -
Техника и технологии за обработване на материали (ТТОМ) - 1847.50 лв. - 782.50 лв. -
Технологично предприемачество и иновации (ТПИ) - - - 723.50 лв. -
Топлотехника и ВЕИ (ТВЕИ) 325 лв. 1690.00 лв. - 730.00 лв. -
Транспортна техника и технологии (ТТТ) - 1753.00 лв. - 751.00 лв. -
Управление на качеството (УК) - - - 723.50 лв. -
Химическо машиностроене (ХМ) - 1847.50 лв. - 782.50 лв. -
Microsoft информационни технологии 375 лв. 1677.00 лв. - - -
Siemens PLS технологии за управление (СИЕМЕНС) 325 лв. 2141.50 лв. - 880.50 лв. -
Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…