Електрообзавеждане на кораба (ЕОК)

Обучаваща катедра: Електроснабдяване и електрообзавеждане

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Валентин Гюров, кабинет 203 Е, тел. 052 383 569

Технически изпълнител: Марияна Колева, кабинет 203А Е, тел. 052 383 292

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Инженер по електрообзавеждане на кораби“


Професионална класификация:

Завършилите получават образователно-квалификационна степен „Магистър” с професионална квалификация „Инженер по електрообзавеждане на кораба”.

Области на професионална реализация:

В съответствие с Постановление на министерски съвет (ПМС) №59 от 17.03.2015 и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Електрообзавеждане на кораба” на образователно-квалификационна степен „магистър” след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, обучението осигурява знания, практически умения и компетентности за получаване на професионална квалификация „Инженер по електрообзавеждане на кораба”.

Обучението се извършва по одобрени от Изпълнителна агенция „Морска администрация” учебни планове и програми.

Лицата притежаващи диплома по специалност „Електрообзавеждане на кораба“ могат да кандидатстват за административна услуга „Издаване на свидетелство за правоспособност “ за „Корабен електромеханик“ пред ИАМА при изпълнение на всички нормативни изисквания на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България (издание на МТИТС). Свидетелството за правоспособност „Корабен електромеханик“ издаден в съответствие с Международната конвенция за вахтена служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците –STCW’78, дава право на притежателя му да заема длъжност „Корабен електромеханик“ на кораби плаващи под български и чужд флаг.

Завършилите тази специалност и притежаващи свидетелство за правоспособност за „Корабен електромеханик” могат да работят като електроинженери на борда на кораб и да заемат ръководни постове „Главен електроинженер”, изискващи ОКС „Магистър”, в компании, където това е необходимо условие

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…