Електроника (Е)

Обучаваща катедра: Електронна техника и микроелектроника

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления: 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика", 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.4 "Енергетика"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления: 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика", 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.4 "Енергетика"
  • 5 семестъра / 2,5г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" по специалности от ОВО "Технически науки", без специалностите от професионални направления: 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика", 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.4 "Енергетика"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Димитър Ковачев, кабинет 305Е, тел. 052 383 437

Технически изпълнител: инж. Христина Ганчева, кабинет 504Е и 305Е, тел. 052 383 517 и 052 383 617

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация:Магистър - инженер


Изисквания за обучение с продължителност 1,5 години:

Програмата е предназначена за лица, притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика", 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.4 "Енергетика".

Изисквания за обучение с продължителност 2,5 години:

Програмата е предназначена за лица, притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от ОВО "Технически науки", но без специалностите от професионални направления: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика", 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.4 "Енергетика".

Области на подготовка и професионална реализация:

Магистър-инженерът по “Електроника” е подготвен да извършва в областта на своята специалност изследователска, конструкторска, производствена, експлоатационна, търговска и управленческа дейности както в държавния, така и в частния сектор на промишлеността, енергетиката, медицината, науката и образованието.

В общата част на курса на обучение магистър-инженерът по “Електроника” придобива задълбочена подготовка по: силови електронни устройства, съвременни електронни средства за измерване, контрол и автоматизация, цифрова обработка на сигнали, както и по проектиране на цифрови системи, в това число в среда FPGA с използване на език за хардуерно проектиране. Обучаващите се запознават с европейските директиви, стандарти и системи за сертифициране на електронна апаратура както и с въпросите на мениджмънта и маркетинга във фирмената дейност.

Развитите международни контакти на катедрата дават възможност за специализации и разработка на дипломни работи по програмата ERASMUS+ в редица европейски държави като Белгия, Финландия, Англия, Франция, Германия и Испания.

Завършилите магистърска програма със:

  • Специализация „ИНДУСТРИАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА”, добиват допълнителни професионални умения и знания за съвременните методи за анализ, моделиране и проектиране на електронни преобразуватели и компоненти, включително и на актуалните електронни системи на възобновяеми енергийни източници. Обучението по тази специализация се извършва в рамките на програма ERASMUS+ в тясно сътрудничество с Университетите в Гент - Белгия и в Нотингам – Англия;
  • Специализация „МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА”, получават допълнителна специална подготовка в областта на медицината и медицинската техника, позволяваща успешна реализация в техническите отдели на болничните заведения по обслужване, ремонт и поддръжка на медицинска електронна апаратура. Друга възможна реализация е във фирми с предмет на дейност търговия, ремонт и обслужване на медицинска апаратура, както и във фирми, занимаващи се с разработване и производство на нова електронна медицинска апаратура;
  • Специализация „МИКРОЕЛЕКТРОНИКА”, получават подготовка в областта на проектирането на аналогови, цифрови и смесени интегрални схеми. Умеят да използват съвременните технологии на компютърно проектиране на електронни системи. Могат да извършват схемотехнично проектиране, симулация, верификация, топологично проектиране на интегрални схеми. Познават и могат да работят с програмните среди Cadence, Synopsys, Xilinx. Могат да работят във фирми, извършващи проектиране и приложение на интегрални схеми и електронни системи, като високотехнологичните компании, работещи в България – Melexis, AMIS, IDT (бивша ZMDI), ASIC Depot, SENSATA и др. Обучението по тази специализация се извършва в тясно сътрудничество с Технически Университет – София, IDT– Варна, ASIC Depot и др.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…