Електроенергийни системи (ЕЕС)

Обучаваща катедра: Електроенергетика

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За завършили ОКС 'бакалавър' по специалности "Електроенергетика", "Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Електроенергетика и електрообзавеждане"
  • 4 семестъра / 2г - За завършили ОКС 'бакалавър' по специалности от ОВО "Технически науки"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За завършили ОКС 'бакалавър' по специалности "Електроенергетика", "Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Електроенергетика и електрообзавеждане"
  • 4 семестъра / 2г - За завършили ОКС 'бакалавър' по специалности от ОВО "Технически науки"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Юлиан Рангелов, кабинет 806 Е, тел. 052 383 218

Отговорник магистърска програма: гл.ас.д-р инж. Росица Димитрова, кабинет 824 Е, тел. 052 383 203

Технически изпълнител: инж. Янита Колева, кабинет 816 Е, тел. 052 383 404

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация:Магистър - инженер


Изисквания:

Програмата е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалности „Електроенергетика”, „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, „Електроенергетика и електрообзавеждане”.

Области на професионална реализация:

Получилите професионална квалификация „Магистър-инженер” по специалност „Електроенергийни системи” са подготвени в съответствие с изискванията на всички звена и нива на електроенергийната система. Могат да се реализират като сътрудници в научни звена и преподаватели в учебни заведения, ръководители, мениджъри, експерти и консултанти в електрически централи, преносни електрически мрежи, електроразпределителни дружества, диспечерски служби и управления, предприятия и фирми за електроизграждане и електроремонт, експерти по електроенергийна ефективност, както възможност за придобиване пълна проектантска правоспособност – част „Електрическа” от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

За завършилите инженерно образование по други специалности от област на висшето образование „Технически науки“ се предлага платено редовно и задочно обучение в четири семестъра.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…