Специалности

Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи (АИУКС)

Автомобилна електроника - Интелигентни транспортни системи (ИТС)

Автомобилна техника (АТ)

Агрономство (А)

Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

Електроенергетика (ЕЕ)

Електроника (Е)

Електрообзавеждане на кораба (ЕОК)

Електроснабдяване и електрообзавеждане (ЕСЕО)

Електротехника и електротехнологии (ЕТЕТ)

Защита на населението при бедствия и аварии (ЗНБА)

Изкуствен интелект (ИИ)

Индустриален дизайн (ИД)

Индустриален мениджмънт (ИМ)

Инженерна екология (ИЕ)

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Киберсигурност (КС)

Компютъризирани технологии в машиностроенето (КТМ)

Компютърни системи и технологии (КСТ)

Корабни машини и механизми (КММ)

Корабоводене (КВ)

Корабостроене и морска техника (КМТ)

Логистика на водния транспорт (ЛВТ)

Машиностроителна техника и технологии (МТТ)

Роботика и мехатроника (РМ)

Софтуерни и интернет технологии (СИТ)

Социален мениджмънт (СМ)

Строителен мениджмънт (СтМ)

Технологично предприемачество и иновации (ТПИ)

Топлотехника и инвестиционно проектиране (ТИП)

Транспортна техника и технологии (ТТТ)

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…