Индустриален мениджмънт (ИМ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (4 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Инженер - мениджър“


Специалност „Индустриален мениджмънт” е утвърдена в региона и страната бакалавърска специалност, ориентирана към подготовката на специалисти, способни да управляват малки, средни и големи предприятия в областта на индустрията.

Специалността е „хибридна” и съчетава модерното инженерно образование със задълбочени и комплексни познания в областта на икономиката и управлението на фирмената дейност.

Студентите придобиват умения:

 • за анализ и оценка на процесите и явленията в икономиката;
 • за проектиране на индустриалното предприятие и на технологичните процеси;
 • за управление на индустриалното предприятие, както и на неговите функционални области – маркетинг, производство, финанси, човешки ресурси, иновации, логистика и др.;
 • за развитие на предприемаческа дейност;
 • в организационното поведение;
 • в бизнес комуникациите;
 • в бизнес оценяването и др.

Дипломираните инженер-мениджъри, могат да получат практическа реализация като:

 • мениджъри на малки и средни предприятия в областта на индустрията и услугите;
 • ръководители на функционални звена в индустриалните предприятия (маркетинг, финанси, човешки ресурси, иновации, производство, логистика и др.);
 • ръководители на технологични звена в индустриалните предприятия;
 • бизнес анализатори и експерти – бизнес развитие;
 • експерти в областта на производствените технологии и индустриалния инженеринг;
 • консултанти в областта на управлението на малки, средни и големи предприятия и др.;
 • експерти и ръководители в национални, регионални и местни институции на публичната власт и др.

Практическата подготовка се извършва през целия период на обучение и по време на специализиращата практика. Профилиращата катедра „Индустриален мениджмънт“ има договори за обмен на студенти с университети от Германия, Англия, Австрия, Шотландия, Финландия, Ирландия и др.

Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Завършилите успешно ОКС „Бакалавър” могат да продължат образованието си и в следващата образователно-квалификационна степен „Магистър”.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

 • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
 • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
 • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…