Индустриален дизайн (ИД)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Инженер - дизайнер“


График за предаване на творческо портфолио
Първи етап на приемане на студенти
  За участие в класиране на     18.06.2024 
1 Срок за предаване на портфолио 07.06.2024 

 

Фундаменталната и общотеоретична подготовка включват: Машинознание, Инженерна графика, Механика, Производствени технологии, Рисуване, Моделиране, Формообразуване, Ергономия и ергономично проектиране, Цветознание и Графичен дизайн.

Специализираната подготовка обхваща: Промишлено и дизайнерско проектиране, Техника и технологии в приложните изкуства, Художествен дизайн, Основи на маркетинга и рекламата, Компютърно моделиране на промишлени форми, Автоматизация на чертожно-графичната дейност, Компютърна анимация и др.

Избираемите дисциплини са: Дизайн на битова техника, Дизайн на градска среда, Дизайн на промишлени изделия, Художествено леене на металите, Ергономична и дизайнерска оценка, Фирмен мениджмънт и др.

Практическата подготовка се извършва през целия период на обучение и по време на специализиращата практика.Има възможност за обмен на студенти в Германия и Италия и за летни стажове в САЩ и Англия.

Дипломираните инженери със специалност „Индустриален дизайн” могат да получат практическа реализация в областта на: машиностроенето, електротехниката и електрониката, битовата техника, рекламния дизайн, художествено-пространственото оформление, интериорния дизайн и др.

След завършване на ОКС „Бакалавър” желаещите могат да продължат образованието си в ОКС „Магистър”.

Цел на обучението на студентите от специалност „Индустриален дизайн” е подготовката на висококвалифицирани проектантски, научно - изследователски, ръководни и изпълнителски кадри за конструкторски и технологични бюра на фирми, проектантски бюра в инженерингови организации, за различни фирмени отдели на дизайнерски и рекламни агенции, учебни заведения и в звена, занимаващи се с ергономична и дизайнерска дейност.

Изисквания за оформление на творческо портфолио:

Творческото портфолио е набор от произведения, изпълнени в предпочитани от кандидат-студентите техники от областта на живописта, графиката, скулптурата и дизайна. От правените през годините скици, етюди, проекти, рисунки от натура, композиции на свободна тематика, пластики, макети, и др., трябва да се подберат 10 творби, които най-убедително демонстрират определени знания, придобити технически сръчности, креативност, фантазия и интерес към визуалните изкуства.

Оценяват се уменията по рисуване, пространственото мислене, цветовата чувствителност, познанията за композиция и способността на кандидатите за работа с различни материали и изразни средства.

Творбите трябва да са изпълнени с класически техники.

Дигитално генерирани или обработени изображения се дисквалифицират.

Портфолиото трябва да е анонимно и в приложения файл не се допуска изписването на лични данни.

Разработките се снимат или сканират и се подреждат в съответния файл, като към всяка работа има кратко описание /заглавие, техника, материал, размери/.Файловете да са записани във формат PDF или JPEG.

Творческите портфолиа трябва да бъдат прикачени в профила за кандидатстване, заедно с платена такса.

Балообразуване:

1. Оценка от творческо портфолио или оценка от ДИППК*** с коефициент 2;

2. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал - 18 точки

*** Държавни зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…