Роботика и мехатроника (РМ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Инженер по автоматика“


През първите две академични години студентите получават фундаментална и общотехническа подготовка, а през третата и четвъртата година върху базовите за специалността дисциплини по автоматика, роботика и мехатроника се реализира специализираната подготовка, свързана със сензори, задвижвания на роботи и манипулатори, машинно зрение, специализиран софтуер и програмиране, човеко-машинен интерфейс, управление на роботизирани и мехатронни системи, системи с изкуствен интелект, промишлени и битови роботи.

Практическото обучение на студентите се извършва в модернизираните лаборатории на катедра "Автоматизация на производството" и Университетската лаборатория по "Мехатроника", обзаведени със съвременна измервателна, информационна и управляваща техника, мобилни роботи и модулни производствени системи на фирмите Festo, Siemens, Mitsubishi, Texas Instruments, Microchip, Moeller, Analog Devices, National Instruments и др., както и във водещи предприятия и инженерингови фирми от региона.

Основната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти по роботика и мехатроника за дейности, свързани с внедряване, програмиране и управление на роботизирани модули, промишлени роботи и мехатронни системи във всички области на индустрията, в медицината, бита, както и за ръководна дейност. Общата и специализирана подготовка на инженера от специалността му позволява да работи в инженерингови фирми, във фирми, разработващи софтуер и инженерна поддръжка на роботизирани и мехатронни системи като:

  • проектант на автоматизирани системи за управление на роботизирани комплекси и манипулатори;
  • системен инженер за разработване и експлоатация на роботизирани системи;
  • дежурен оператор в командна зала;
  • мениджър на отдел, инженерингова или индустриална фирма;
  • в сферата на образованието.

По време на обучението, студентите имат възможност за реализиране на мобилност в университети от Германия, Чехия, Швеция, Франция, Англия, Словения, Турция и др.

След завършване на обучението си студентите имат възможност да продължат образованието си в по-високите образователни степени – ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…