Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Електроинженер


Студентите, завършили специалност „Възобновяеми енергийни източници“ (ВЕИ) получават диплома за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Електроинженер“.

Какви умения ще развия?

 • практически знания и умения чрез упражнения в лабораторни условия максимално близки до тези в реална работна среда;
 • умения за проектиране, изграждане, обслужване и диагностика на електрическа и електронна апаратура предназначени за системи за възобновяеми енергийни източници;
 • възможност за придобиване на пълна проектантска правоспособност като инженер в инвестиционно проектиране след завършване на образователно-квалификационна степен Магистър.

Студентите от специалност „Възобновяеми енергийни източници“ разполагат със следните възможности за:

 • участие в екипи на научно-изследователски проекти;
 • платени студентски стажове и практики във водещи фирми;
 • студентски обмен и специализации в чуждестранни университети по програма ERASUMS+;
 • със студентите от специалност „Възобновяеми енергийни източници“ регулярно се провеждат изнесени обучения в реална работна среда във фирми в цялата страна.

В каква професионална сфера мога да се реализирам?

Завършилите специалност „Възобновяеми енергийни източници“ ще могат да се реализират като:

 • Специалисти в изграждане и обслужване на вятърни паркове;
 • Специалисти в изграждане и обслужване на фотоволтаични системи и централи;
 • Специалисти в изграждане и обслужване на соларни колекторни системи;
 • Специалисти в изграждане и обслужване на инсталации за биогаз;
 • Специалисти в изграждане и обслужване на геотермални инсталации;
 • Сервизен инженер в областта на електронни и автоматизирани системи.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

 • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
 • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
 • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…