Транспортна техника и технологии (ТТТ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (4 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Машинен инженер


Студентите, завършили специалност "Транспортна техника и технологии", получават диплома за ОКС "Бакалавър" с професионална квалификация "Машинен инженер".

По време на курса на обучение студентите получават задълбочени познания по двигатели с вътрешно горене и транспортна техника (автомобили, трактори и кари).

Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност съответно 4 и 5 години.

Специалната подготовка обхваща дисциплини, свързани с теорията, конструкцията, експлоатацията, поддръжката и ремонта на ДВГ и автомобили и др.

Инженерът бакалавър по специалност "Транспортна техника и технологии" придобива познания и умения, които му позволяват да работи в областта на проектирането, сервизното поддържане и ремонта на транспортната техника, технологията, управлението и контрола на автомобилния, вътрешен и международен транспорт, както и всички дейности, свързани с транспорта. Тази дейност той може да осъществява във фирми, общински и държавни структури, които създават, произвеждат, използват, доставят, продават, рекламират, обслужват и ремонтират транспортни средства. Самостоятелно може да извършват дейности като консултант и експерт по пътно-транспортни произшествия и застрахователни събития, свързани с транспортна техника.

TTT2

След завършване на ОКС "Бакалавър", желаещите могат да продължат образованието си в ОКС "Магистър".

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…