Технологично предприемачество и иновации (ТПИ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (4 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Инженер – мениджър“


Бъдете в крак с времето! Бъдете новатори! Специалност „Технологично предприемачество и иновации” съчетава модерното инженерно образование, с акцент върху технологиите, със задълбочени и комплексни познания в областта на икономиката, предприемачеството и мениджмънта. Тя е в съзвучие с най-съвременните тенденции в развитието на науката и практиката. Ако Вашата мечта е да бъдете успешни предприемачи, специалността „Технологично предприемачество и иновации” е точно за Вас!

Какво получавате? Знания и умения, придобити чрез съвместна работа с компетентен преподавателски екип и в условия на много добра материално-техническа база. Учебният план на специалността Ви дава възможност да избирате профилиране в три от най-съвременните технологични направления:

 • Възобновяеми енергийни източници и технологии;
 • Информационни и комуникационни технологии;
 • Съвременни технологии за управление на промишлени системи.

Завършвайки специалност „Технологично предприемачество и иновации” Вие ще можете да се реализирате като:

 • външни предприемачи, създаващи собствен бизнес, или като участници в предприемачески екипи;
 • вътрешни предприемачи във фирми от сферата на индустрията и услугите (ръководители на технологични и иновационни проекти и др.);
 • ръководители на отдели „Бизнес развитие”, „Иновационно развитие”, „Технологично развитие” или като бизнес анализатори във фирми от сферата на индустрията и услугите;
 • консултанти или участници в консултантски екипи, свързани със стимулирането на малкия и среден бизнес на фирмено, регионално и национално ниво и в структурите на неправителствени организации;
 • консултанти в областта на иновациите, технологиите и предприемачеството в местни, регионални и национални институции, и в структури и проекти на ЕС и много др.

Ще имате и възможност да натрупате практически опит по време на задължителните специализиращи практики във водещи индустриални организации, а ако се възползвате от програмата ЕРАЗЪМ+ на ЕС, ще се докоснете до културата и постиженията на университети в страни като Германия, Англия, Австрия, Шотландия, Финландия и др., с които профилиращата катедра „Индустриален мениджмънт” има договори за обмен на студенти.

Каква е дипломата? Завършилите специалност „Технологично предприемачество и иновации” в образователно – квалификационна степен „Бакалавър” получават диплома за висше образование в професионалното направление „Общо инженерство” с професионална квалификация „Инженер-мениджър”.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

 • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
 • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
 • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…