Строителен мениджмънт (СтМ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Инженер – мениджър в строителството“


Специалността „Строителен мениджмънт“ (СТМ) е нова за Технически Университет – Варна, но с амбицията да отговори на нарастващите нужди на бурно развиващия се строителен сектор от специалисти в областта на управлението. Специалността е „хибридна“ и има за цел да осигури задълбочена подготовка на бъдещите инженери - мениджъри в строителството както в областта на икономиката и управлението на строителните проекти, така и в придобиването на знания, основополагащи за строителното инженерство.

Студентите ще придобият умения за:

 • изграждане и ремонт на сгради и съоръжения;
 • планиране на проектните и строителни фази;
 • планиране и управление процесите през целия жизнен цикъл на проекта;
 • цялостно планиране, координация и контрол на проекта от самото му начало до въвеждане в експлоатация, за постигане изискванията на клиента и спазване срока на реализация, планирани разходи и качество;
 • внедряване и експлоатация на строителни машини, специализирано технологично оборудване и средства за изпълнение на строителни дейности;
 • организиране и провеждането на търгове в строителството, спомагайки за определянето на тяхната технико-икономическа ефективност, като участват в разработването на планове и графици;
 • осигуряване навременното развитие на проекта и неговите съпътстващите мероприятия, проследявайки разходите за строителство и администриране на договорите.


Дипломираните инженер-мениджъри в строителството, могат да се реализират в следните области:

 • Цялостното планиране, координация и контрол на строителни проекти – управление на разходите, управление на времето за изпълнение на обекта и обхвата на работа, управление на качеството;
 • Упражняване на инвеститорски контрол;
 • Като мениджъри на инвестиционни проекти в инвестиционни фирми;
 • Като специалист - консултанти на свободна практика, свързана с управление на строителното производство;
 • Като мениджъри в строителни производствени фирми;
 • Като консултанти във фирми, свързани с осигуряване на сградния фонд;
 • Като експерти в публичната и общинската администрация;
 • Като ръководители във фасилити мениджмънт фирми.


Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

 • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
 • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
 • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…