Електроника (Е)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Инженер по електроника


Студентите от специалност “Електроника” получават диплома за ОКС (образователно-квалификационна степен) “Бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по електроника”.

При изявено желание в края на трети курс студентите, обучавани по специалност „Електроника“, могат да подадат заявление да бъдат прехвърлени в специалност „Медицинска електроника“, което ще им позволи да завършат и получат диплома по специалността „Медицинска електроника“.

Успешно завършилите обучението си намират реализация основно в области, свързани с разработка, производство и експлоатация на микропроцесорни и PC-базирани системи за контрол и управление, медицинска апаратура, силови електронни преобразуватели, електронни системи за възобновяеми енергийни източници, интегрални схеми, битова електроника и други.

През първите две академични години се изучават широк кръг фундаментални и общотехнически дисциплини.

През третата и четвъртата академични години студентите се изграждат като специалисти по електроника, изучавайки редица специални дисциплини в областта на аналоговата и микропроцесорната схемотехника, компютърното симулиране и проектиране, микроелектрониката, силовата електроника и други.

Студентите имат възможност да изберат измежду няколко направления за специализация, като в зависимост от избора им те получават по-задълбочена по: Индустриална електроника, Медицинска електроника, Микроелектроника или Електронни системи за ВЕИ.

Модерните софтуерни пакети за компютърна симулация и проектиране MATLAB, PSPICE, CADENCE и др., системите за развитие на Texas Instruments, Xilinx, Altera, Agilent, National Instruments и др., както и програмирането на С/С++/C# и VHDL/Verilog, предоставят възможности както за съвременно практическо обучение, така и за осъществяване на научно-изследователски и приложни разработки.

Реализацията на инженерите по електроника е в много български и чужди фирми, като: Integrated Device Technology, ASIC Depot, Visteon Electronics, SmartCom, Медикосервиз ООД, Sensata Technologies, ЕЛПАК ООД, Саундмастер ООД, Sonic Hybrids Ltd, Техносенс ООД , Елдоминвест ООД, Melexis Semiconductors, ABC Windfarm, Коортех ООД, Илан Медицинска Апаратура, Микросистеми ООД и други. За част от студентите някои от фирмите предлагат стипендии и възможности за повишаване на практическата им подготовка чрез летни стажове в реална работна среда.

Международните контакти на катедрата дават възможност за ежегодно специализирано обучение на изявени студенти и докторанти в университети в Белгия, Гърция, Франция, Англия и Германия, а от 2016г. – и в Испания.

Катедра „Електронна техника и микроелектроника ” участва в национални и международни проекти и предоставя на студентите възможности за включване в екипите по някои от тях.

След придобиване на ОКС „Бакалавър” катедрата предлага редовно и задочно обучение в следващите образователни степени: ОКС “Магистър” и ОНС (образователна и научна степен) „Доктор“.

През 2017г. се навършват 30 години от създаването на катедра “Електронна техника и микроелектроника”. През целия този период под ръководството на висококвалифицирани преподаватели, в непрекъснато осъвременяваните лаборатории на катедрата, е провеждано висококачествено обучение на инженери по електроника.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…