Електрообзавеждане на кораба (ЕОК)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Корабен електромеханик


Студентите, завършили тази специалност, получават диплома за ОКС „Бакалавър” за регулираната професия „Корабен електромеханик”. При обучението се изучават основните инженерни дисциплини, необходими за електроинженера: познания по висша математика, програмиране и използване на компютри, физика, теоретични основи на електротехниката и електрическите измервания, електроника и др. Получават се знания за електрическите машини и апарати, електрозадвижванията, силовите електронни преобразуватели, цифровата техника, методите и средствата за управление на техническите системи, топлотехника и топлоенергетика. Изучаването на специални дисциплини е свързано с областите на реализация като корабни електромеханици: корабни енергийни системи, корабни електрозадвижвания и електродвижение на кораба, автоматизирани корабни системи, корабни машини и механизми, общо устройство на кораба, електроенергийни системи на специализирани плаващи обекти, монтаж, експлоатация, диагностика и ремонт на корабното електрообзавеждане. Завършилите специалността получават знания и умения в областта на автоматизацията на инженерния труд – изследване, проектиране, диагностика и експлоатация. Използват се най-използваните софтуерни продукти за автоматизация на инженерния труд.

Практическите занятия се провеждат в университетските лаборатории, в корабостроителните и кораборемонтните предприятия, на корабите на търговския, пасажерския и техническия флот. Учебната, технологична и тренажорна практика се извършва на тренажори, отговарящи на изискванията, определени от Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Задължително се провежда учебна плавателна практика на кораб с мощност на силовата уредба над 750 kW с продължителност от 3 до 6 месеца.

В съответствие с Наредба №6 (5.04.2012 г.) за компетентност на морските лица на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чл. 37, т.7, завършилите специалността „Електрообзавеждане на кораба” в ТУ-Варна, могат да работят като:

  • корабни електромеханици на корабите българския и световния морски и речен флот, със заплащане, съответстващо на световните стандарти за този вид дейност;
  • корабни електромеханици на плаващи обекти за усвояване ресурсите на океана;
  • корабни механици-специалисти в корабостроителните и кораборемонтните фирми и пристанища.

Работата на корабите и на морските съоръжения дава възможност да се придобият знания и умения за работа с целия спектър на електрообзавеждането и електроенергетиката, което позволява на инженерите да намират реализация и на брега. Инженерите с тази специалност успешно работят и на брега в различни проектантски, корабостроителни и кораборемонтни фирми, електроремонтни предприятия и др.

Катедрата има договори за сътрудничество по програми на Европейския съюз по научни проекти и за обмен на студенти и преподаватели с техническите университети в Рига (Латвия), Кошице (Словакия), Острава (Чехия), Будапеща (Унгария) и др.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит;

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…