Корабостроене и морска техника (КМТ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години)

Семестриални такси: Студентите държавна поръчка са освободени от семестриална такса

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Машинен инженер


КМТ Ready 1 КМТ Ready 2

Много добри връзки с Българска Национална Асоциация по Корабостроене и кораборемонт (БНАКК) www.bulnas.org (линк към сайта)   обединяваща фирмите и предприятията - потребители на кадри, чрез която се осигуряват практическо обучение, заплащане на семестриални такси, стипендии и гарантирана работа на завършилите.

За работещите, които желаят да повишат своята квалификация и получат ОКС “Бакалавър”, има възможност  (при сформиране на група) за провеждане на учебните занятия в по-късните следобедни часове.

Осигурена е мобилност на студентите по програма ЕРАЗЪМ+ и възможности за частично обучение в други европейски университети: университет Рощок, Технически университет Лисабон.

Студентите, завършили специалност "Корабостроене и морска техника" в ОКС "Бакалавър" могат да продължат обучението си по същата специалност в ОКС "Магистър" с продължителност 3 семестъра в рамките на една календарна година.

Студенти по специалност "Корабостроене и морска техника" в Р. България се обучават единствено в Технически университет - Варна.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…